سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خراسان رضوی
 

 

 

 

 

تلفن تماس :  86- 35022384  / 82-35022380

 

 دورنگار : 35018606

 

آدرس : مشهد ، بلوار وکیل آباد ، نبش اقبال لاهوری

 

آدرس سایت : www.mpo-khr.ir

 

 

كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .