جدول خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
 
1- تنظیم بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی و نهاد ها و تدوین لایحه بودجه
2-تخصیص بودجه کلیه دستگاه ها و نهاد ها
3-نظارت بر عملیات عمرانی در کشور
4-ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین
5- تدوین و راهبری برنامه های پنج ساله توسعه کشور
    1-5- تدوین برنامه پنج ساله توسعه کشور
    2-5- نظارت بر اجرای برنامه های پنج ساله توسعه کشور و ارائه گزارش های دوره ای
6- تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی اجرایی(ساجات) در کشور
7- تدوین و تعیین فهرست بها ، تعدیل و برآورد هزینه اجرا
8- مدیریت مناقصات و معاملات و مزایدات کشور
9- تعیین استانداردهای فنی اجرایی کشور
10- نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه ای
11- نظارت بر کمک های بلاعوض
  1-11- نظارت بر کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی
  2-11- نظارت بر هزینه کرد کمک های بلاوض اشخاص حقوقی
12- نظارت بر اعتبارات تخصیصی پروژه های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور
13- اطلاع رسانی پروژه های مشارکتی عمومی و خصوصی در طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساخت
كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوي .