۱۳۹۶/۰۶/۲۳

برگزاری اولین جلسه کمیته کاری مدیران استان با موضوع برنامه ریزی عملیاتی واگذاری طرحها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

اولین جلسه برنامه ریزی نحوه واگذاری طرحها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، دراین نشست ضمن بررسی عملکرد سال گذشته استان ، چگونگی اقدام واگذاری طرحهای جدید و نیمه تمام و آماده بهره برداری با حضوردستگاههای اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت .
در این جلسه مقررگردید دستگاه های اجرایی عضو کمیته نسبت به تهیه وارائه برنامه های عملیاتی جهت واگذاری و حل مشکلات و مسائل موجود اقدام و نتیجه اقدامات انجام گرفته را ظرف مدت یک هفته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منعکس نمایند.
همچنین با توجه به ضرورت کاهش هزینه های جاری و چابک سازی دولت، ضروری است واگذاری پروژه های در حال بهره برداری نیز در اولویت واگذاری قرار گیرد.
این نشست با هدف ترغیب بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت بیشتر و گسترده تر در خرید یا اجاره بلند مدت پروژه های نیمه تمام ویا درحال بهره برداری و بررسی ساز و کارهای این امر برگزار شد.
همچنین به دستگاه های اجرایی تاکیدگردید به منظور اجرای مفاد بند 19 ماده 23 قانون الحاق (2) در رابطه با تخصیص اعتبار پروژه های جدید در سال جاری ، نسبت به انجام فراخوان جهت واگذاری و یا مشارکت بخش خصوصی در اسرع وقت اقدامات لازم را بعمل آورند.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۴۵۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .