۱۳۹۶/۰۶/۲۶

در کارگروه ماده ۲۳ استانی خراسان رضوی مطرح شد : بررسی شیوه اخذ مجوز پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای جدید استان

کارگروه استانی ماده 23 قانون الحاق (2) درخصوص بررسی شیوه اخذ مجوز پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای جدید استان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، رضا جمشیدی در این جلسه گفت : براساس دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393پیشنهاد طرح های تملک دارایی های ملی،استانی و ملی - استانی اعم از طرح های جدید، و افزایش تعداد پروژه ها و افزایش حجم عملیات ) صرفا در چارچوب اسناد بالا دستی که دارای مطالعات توجیهی فنی اقتصادی،مالی،اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی و پدافند عامل می باشند امکان پذیر است .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز ی خراسان رضوی عنوان کرد : دستگاههای اجرایی استانی موظفند مدارک مربوط به طرح ها و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای استانی که از محل منابع عمومی تامین اعتبار می شوند را به دبیرخانه استانی ارسال نمایند.
رضا جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجوز طرح ها و پروژه های جدیدکمتر از بیست میلیارد ریال، در صورت تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط دبیرخانه استانی به دستگاه اجرایی ابلاغ خواهد شد تا با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام گردد.
رئیس کارگروه ماده 23 استان ادامه داد: مجوز طرح ها و پروژه های جدید تملک دارایی های سرمایه ای استانی با اعتبار بیشتر از بیست میلیارد ریال، ابتدا موضوع در کارگروه استانی مطرح می شود و نتیجه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع می گردد تا پس از تصویب توسط دبیرخانه استانی ابلاغ گردد.
جمشیدی تاکید کرد: از دیگر وظایف مهم این کارگروه، حصول اطمینان از انجام مطالعات برای پروژه  است.
 وی همچنین با بیان اینکه پدافند غیرعامل،رسالتی در جهت ایجاد ایمنی حداکثری برای دارایی های سازمان است، عنوان کرد: اولین بحث ما فرهنگ سازی، گفتمان و آموزش بوده که در حوزه های مختلف پدافند غیر عامل انجام پذیرفته و این بحث را بصورت جدی برای پروژه ها پیگیری خواهیم کردو دوره های آموزشی جدید را در سال جاری برگزار خواهیم کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز ی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: براساس مفاد ماده 19 دستورالعمل اجرایی ماده 23 و همچنین مفاد تبصره (10) بند (ج) ماده (2) دستورالعمل مزبور ، دستگاه های اجرایی موظف هستند به منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه  دو نوبت آگهی عمومی در روز نامه های کثیر الانتشار با فاصله زمانی حداقل 15 روز برای متقاضیان بخش خصوصی انجام دهند.
وی افزود : در صورت عدم وجود متقاضی ، دستگاه  اجرایی نسبت به انجام دو نوبت آگهی عمومی دیگر به منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام می نماید.
رئیس کارگروه ماده 23 استان اضافه کرد: در صورتی که برای طرح ها وپروژه های جدید که قرار است از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شود هیچ متقاضی سرمایه گذاری در چهار نوبت آگهی مذکور اعلام آمادگی ننماید ، دستگا ه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را به همراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز وتامین اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال می نماید.
رضا جمشیدی اضافه کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به منظور اخذ مجوز پروژه های جدید ، دستگاه های اجرایی می بایست کلیه مدارک ومستندات مورد نیاز را برای پروژه های بالای 20 میلیارد ریال را حداکثر تا پایان دیماه سالجاری به دبیر خانه کارگروه ارسال نمایند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز ی استان تصریح کرد: بدیهی است چنانچه مطالعات و سایر مستندات مورد نیاز پروژه ها بعد از تاریخ پیش بینی شده ارسال گردد، قطعا امکان بررسی پروژه های جدید در دبیرخانه کارگروه ماده 23 استانی وجود نخواهد داشت.
 
 
 
 
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۷۷۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .