۱۳۹۶/۰۹/۰۹

در جلسه ای باحضور دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشورمطرح شد : تشریح وظایف و جایگاه بازرسان مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

جلسه تشریح دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و نقش و جایگاه بازرسان سازمان ها با حضور بازرسین دستگاه های اجرایی استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ضمن عرض تبریک امامت و ولایت صاحب العصر و الزمان، به ضرورت های سلامت اداری اشاره و بر تاثیر این مقوله بر افزایش اعتماد عمومی بعنوان مهمترین سرمایه اجتماعی تاکید کرد.
رئیس امور سلامت اداری ، صیانت از حقوق مردم ودبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری واستخدامی کشور در این جلسه  به تشریح وظایف و نقش بازرسان در پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری پرداخت و تاکید کرد لازمست بازرسان در سه مرحله پیشگیری، طول فرآیند و درمان در این حوزه گام نهند. وی شناسایی گلوگاه های فساد و نقاط آسیب خیز را از مهمترین اقدام بازرسان نام برد.
دکتر فردین خرازی در ادامه به 13 مورد از مشکلات موجود فعلی بر سر راه سلامت نظام اداری پرداخت و به میزان  و نقش بازرسان در کاهش یا رفع هرمورد اشاره نمود.(موارد درمشروح مباحث جلسه در زیر پرتال معاونت توسعه مدیریت این سازمان قابل دسترسی است.)
رئیس امور سلامت اداری ، صیانت از حقوق مردم ودبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری واستخدامی کشور خواستار انعکاس موارد به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شد وتاکید کرد ، این معاونت را در انجام بازرسی ها بعنوان نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور یاری رسانند.
دراین جلسه همچنین بر اعلام ، ابهامات و پیشنهادات دستگاه های اجرایی درخصوص دستورالعمل مربوطه و قانون سلامت اداری به سازمان معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بعنوان نماینده سازمان اداری واستخدامی تاکیدگردید.
شایان ذکر است طبق تبصره یک ماده 91، دستگاه های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران، از طریق بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده بمنظور سلامت اداری و پیشگیری از فساد اداری نظارت مستقیم نمایند.
درانتهای برگزاری این جلسه بازرسان دستگاه های اجرایی به طرح مسائل وابهامات خود درخصوص دستورالعمل یاد شده پرداختند.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۵۶۳


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .