۱۳۹۶/۱۲/۰۲

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از تک رقمی شدن نرخ بیکاری خراسان رضوی خبرداد.

معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت : نرخ بیکاری استان در فصل پائیز سال جاری یک رقمی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، مجید نعیمی گفت : نرخ بیکاری استان در پاییز 96 برابر 8.8درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته2.7 درصد کاهش یافته بطوریکه جمعیت بیکاران طی پاییز 96 نسبت به پاییز 95 حدودا  51035 نفر کاهش داشته است.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بابیان این که خراسان رضوی در رتبه پنجم کاهش نرخ بیکاری کشور قرار گرفته است افزود : در استان خراسان رضوی و در فصل پاییز 96 تعداد 2308128 نفر دارای قابلیت مشارکت اقتصادی بوده اند که از این تعداد 2105013 نفر شاغل (معادل 9.0 درصد شاغلین کشور) و 203115نفر بیکار ( معادل 6.5درصد بیکاران کشور) می باشند.
وی افزود : بر اساس نتایج تفصیلی طرح نیروی کار در پاییز 1396 از 957752 نفر شاغلین افزوده شده سطح کشور در مقایسه با پاییز 1395 تعداد 149164 نفر معادل 15.6 درصد  آن به استان خراسان رضوی تعلق داشته است. وی در ادامه خاطر نشان کرد : در شاخص نرخ اشتغال در پاییز 96 استان خراسان رضوی در رتبه پنجم در میان استانهای کشور قرار دارد.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز 96 با 43.8درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.8 درصد افزایش دارد ، این شاخص برای کشور در پاییز 96 برابر 40.1 درصد بوده که نسبت به پاییز 95 حدودا 1.2درصد افزایش داشته است. وی افزود : خراسان رضوی در رتبه سوم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در بین استانهای کشور قرار گرفته است.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۴۳۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .