۱۳۹۶/۱۲/۲۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در نشست آمایش استان های منطقه ۹ کشور : سنتز منطقه ای مطالعات آمایش مناطق ۹ گانه کشور تاپایان سال تدوین می شود.

دومین نشست آمایش استانهای منطقه 9 کشور در بیرجند برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ، رضا جمشیدی در این جلسه با بیان اینکه مقرر گردید قبل از پایان سال جاری سنتز منطقه ای آمایش مناطق 9 گانه کشور توسط استان ها تهیه وتدوین گردد گفت : تهیه وپیشنهاد چشم انداز بلند مدت منطقه 9 کشور ( استان های خراسان رضوی ، شمالی وجنوبی ) می بایست با توجه خاص به ظرفیت وپتانسیل های منطقه صورت پذیرد.
وی ابراز امیدواری کرد ، با مجموعه اقداماتی که در موضوع سنتز انجام می شود ماموریتی که در این زمینه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان های منطقه 9 محول شده را به خوبی انجام دهند
مسئول هماهنگی مطالعات آمایش استان های منطقه 9 کشور در سازمان برنامه وبودجه کشورگفت: تنظیم سند آمایش سرزمین یک مطالبه همگانی است و رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه نیازمند توجه ویژه مسئولان ذیربط در مناطق می باشد.
امیر ثامنی افزود: استان های منطقه 9 ، سنتز استانی آمایش خود  را به دبیرخانه ارسال کرده اما در مورد سنتز آمایش منطقه ای هنوز هیچکدام از مناطق 9 گانه کشور موفق به ارسال سند نشده است.
به گفته وی با توجه به مشترکات چشم انداز بلند مدت آمایش هراستان عضو منطقه و با عنایت به تعیین نقش ها وجایگاه های هر استان در سطح ملی ، چشم انداز منطقه تدوین می گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: با توجه به  اقداماتی که برای تنظیم سند آمایش سرزمینی استان انجام شده این سند در آبان ماه 96 در شورای برنامه ریزی و توسعه مصوب و تدوین و برای تصویب نهایی به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال شده است .
محمد هادی آرین، افزود: آمایش سرزمینی در 31 استان کشور در حال اجراست و قدر مسلم تدوین سند  منطقه ای آمایش، نقش تعیین کننده ای در توسعه مناطق خواهد داشت
وی تصریح کرد: استان های منطقه 9 کشور شامل سه استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی  نشست هایی را در این زمینه برگزار کرده اند که اولین نشست در خراسان رضوی برگزار گردید و دومین نشست منطقه ای در این استان تشکیل شده است  که امیدواریم به نتایج خوبی برسیم
معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ومسئول دبیرخانه منطقه 9 کشور نیز در این جلسه گفت : در تدوین سنتز منطقه مواردی از قبیل تبیین وتحلیل وضعیت منطقه با تاکید برمنابع وقابلیت های بالقوه یا بالفعل توسعه ، تبیین وتحلیل مشترکات وتعارضات درون منطقه ای در حوزه های مختلف ، تحلیل کلان پیوندهای جمعیتی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی درون منطقه و یا مناطق همجوار ، جایگاه وماموریت های منطقه در نظام تقسیم کار ملی ، الزامات وملاحظات اسناد فرادست وتاثیر گذار برتوسعه منطقه ، چالش ها وتنگناهای فراروی توسعه در منطقه ، تبیین نقش ها وانتظارات موجود در سطح ملی از منطقه ، مشترکات میان چشم اندازهای توسعه استان های منطقه ودر نهایت چشم انداز بلند مدت توسعه منظقه ای از منظر آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گرفته است.
احمد نجاری مقدم افزود : اسناد منطقه ای که تلفیقی از اسناد استانی آمایش است ، درتدوین سند ملی آمایش سرزمین ، موضوع ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۶۴۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .