۱۳۹۷/۰۱/۲۳

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور : کلیه دستگاه های دولتی وعمومی موظفند اطلاعات آماری مورد نیاز را در سریعترین زمان ممکن در اختیار مرکزآمارایران قراردهند.

مجید نعیمی گفت : براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها موسسات وشرکت های دولتی و نهادهای عمومی موظفند در سریعترین زمان ممکن اطلاعات موردنیاز مرکز آمارایران را در اختیار این مرکز قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، معاون آمار واطلاعات این سازمان گفت : بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ، کلیه وزازرتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات وشرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ونهادهای عمومی غیر دولتی موظفند هرنوع ریز داده واطلاعات آماری مورد نیاز را بدون مطالبه مابه ازا و در سریعترین زمان ممکن در اختیار مرکز آمار ایران قرارر دهند.
مجید نعیمی تصریح کرد : برمبنای نامه معاون اول رئیس جمهور ،  مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام دستگاه مذکور می باشد و مرکز آمارایران موظف است هر 6 ماه یک بار گزارش پیشرفت کار نظام آماری کشور را به هیات وزیران ارائه نماید.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با اشاره به قانون مرکز آمارایران تاکید کرد : براساس ماده 7 این قانون هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند.
وی افزود : آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۵۳۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .