۱۳۹۷/۰۱/۲۹

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از انتشار آخرین نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار خبر داد.

معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت : نرخ بیکاری خراسان رضوی در فصل زمستان سال 96 برابر 11.4 می باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، مجید نعیمی گفت : نرخ بیکاری استان در زمستان96 برابر 11.4 درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.8 درصد کاهش یافته بطوریکه جمعیت بیکاران طی زمستان 96 نسبت به زمستان 95 حدودا  29.376 نفر کاهش داشته است.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بابیان این که در سال 96 نسبت به 95 خراسان رضوی در رتبه دوم کاهش نرخ بیکاری کشور قرار گرفته است افزود : در استان خراسان رضوی و در فصل زمستان 96 تعداد 2.315.280 نفر دارای قابلیت مشارکت اقتصادی بوده اند که از این تعداد 2.051.356 نفر شاغل (معادل 9.0 درصد شاغلین کشور) و  263.924 نفر بیکار ( معادل 8 درصد بیکاران کشور) می باشند
وی افزود : بر اساس نتایج تفصیلی طرح نیروی کار در زمستان 1396 از  790.561  نفر شاغلین افزوده شده سطح کشور در مقایسه با زمستان 1395 تعداد 123.900 نفر معادل 15.7 درصد  آن به استان خراسان رضوی تعلق داشته است. وی در ادامه خاطر نشان کرد : خراسان رضوی در سال 96 نسبت به سال 95 در شاخص نرخ اشتغال در زمستان 96 در رتبه دوم  افزایش اشتغال در میان استانهای کشور قرار دارد
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : نرخ مشارکت اقتصادی استان در زمستان 96 برابر 44.1 درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2 درصد افزایش دارد ، این شاخص برای کشور در زمستان 96 برابر 40.3 درصد بوده که نسبت به زمستان 95 حدودا 0.9 درصد افزایش داشته است. وی افزود : خراسان رضوی در سال 96 نسبت به سال 95 در رتبه ششم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در بین استانهای کشور قرار گرفته است
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۵۱۴


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .