۱۳۹۷/۰۳/۲۹

برگزاری جلسه هماهنگی ارزیابان میز خدمت دستگاه های اجرایی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی

بمنظور ارزیابی از نحوه استقرار وفعالیت میز خدمت دستگاه های اجرایی ، اولین جلسه هماهنگی" ارزیابان میز خدمت  دستگاههای اجرایی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی این سازمان گفت : درراستای وظیفه نظارتی سازمان در  "استقرار میز خدمت" ، موضوع ماده 17 تصویبنامه حقوق شهروندی درنظام اداری ودراجرای بخشنامه رئیس جمهورمبنی براستقرارکامل میز خدمت از تاریخ97.04.01دردستگاههای اجرایی با هدف ارتقاء سلامت اداری وخدمت رسانی مطلوب، سریع وآسان به ارباب رجوع ، اولین جلسه هماهنگی" ارزیابان میز خدمت دستگاههای اجرایی با کارشناسان دفتر ارزیابی وعملکرد استانداری ، درمحل سالن جلسات این سازمان برگزار گردید.
کوکب موسوی در این جلسه ، ضمن تشریح اهداف استقرار میز خدمت  و اقداماتی که لازمست ازسوی دستگاههای اجرایی صورت پذیرد، بر لزوم اطلاع رسانی مناسب وپیگیری دستورکار شورای اداری استان در این خصوص وابلاغ بخشنامه ها به کلیه دستگاههای اجرایی وهمچنین توافقات بعمل آمده فی مابین این سازمان واستانداری خراسان رضوی پیرامون نحوه نظارت وهمکاریهای مشترک تاکید کرد.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که ، ارزیابی استقرار ونحوه فعالیت میز خدمت دستگاههای اجرایی استان از سوم تیرماه سال جاری در قالب بازدیدهای میدانی و با حضور تیمهای مشترک دونفره ازسازمان واستانداری صورت خواهد گرفت خاطر نشان کرد : پیش بینی می­شود در فاز اول نظارت، تعداد 126 دستگاه اجرایی استان مورد ارزیابی قرار گیرند.
کوکب موسوی تصریح کرد : بازه زمانی نظارت و ارزیابی حداکثر تا 15تیرماه خواهد بود. وی افزود : نظر به حساسیت موضوع وباعنایت به جایگاه استاندار به عنوان ناظر عالی استقرار میزخدمت ، گزارشهای تحلیلی دربازه زمانی روزانه جهت استحضار استاندار ارسال می گردد. 
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی اضافه کرد : تمامی مستندات ، فرمها وبخشنامه ها دراختیار ارزیابان قرار گرفته وجلسات هماهنگی تاپایان هفته جاری بر حسب ضرورت ادامه خواهد یافت .
درادامه این جلسه کارشناس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، با اشاره به  بازدید 25دستگاه اجرایی استان که تاکنون بعمل آمده ، برلزوم حل مشکلات موجود و ارائه راهکارهای حل آن تاکید کرد
 محمد مهدی مولوی باتشریح چک لیست ارزیابی، در خصوص نقش ، جایگاه وظایف ارزیابان دستگاه های اجرایی استان توضیحاتی ارائه کرد.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۰۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .