۱۳۹۷/۰۳/۳۱

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی : ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به ارباب رجوع ازاول تیرماه فقط درقالب میز خدمت انجام می شود

معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت : از ابتدای تیرماه سالجاری ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در قالب میز خدمت حضوری والکترونیکی انجام می گیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی کوکب موسوی با اعلام این خبر ، هدف از این اقدام را  جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری دستگاه های اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد اعلام کرد
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان افزود در اجرای ماده (17) تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری، مبنی براستقرار میز خدمت، با ابلاغ مصوبه آن درآذرماه سال قبل ، 6ماه جهت استقرار میز خدمت حضوری ویکسال برای استقرار میز خدمت الکترونیکی به دستگاههای اجرایی مهلت داده شده بود .
وی درادامه خاطر نشان کرد درپی ابلاغ بخشنامه رئیس جمهور محترم دراول خردادماه  سالجاری،کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری ها و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند مکلفند از اول تیرماه به بعد، فقط در قالب میز خدمت به مردم ارائه خدمت نمایند و ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب می شود.
موسوی در ادامه به سازوکارهای اندیشیده شده دراین خصوص اشاره کرد وتکلیف دستگاهها به استقرار میز خدمت وپذیرش ارباب رجوع در دسترس ترین مکان، تجمیع فرآیندهای خدمت، اخذ کامل مدارک و مستندات ارائه شده توسط ارباب رجوع ، اعلام نقائص ،اعلام زمان نهایی خدمت درمیز خدمت  وارائه کدرهگیری ومنحصر به فرد را از جمله این موارد عنوان کرد.
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که اطلاعات مورد نیاز مراجعین شامل مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، مدت زمان ارائه خدمت، پرداخت ها، شخص و مسئول پاسخگوی خدمت و چگونگی ارتباط با وی، بایستی به طور شفاف اطلاع رسانی گردد اضافه کرد : مسئولیت اطلاع رسانی، آموزش و توجیه کارکنان و ارباب رجوع و نیز تضمین اجرای صحیح آن به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
وی افزود : بمنظور نظارت برحسن اجرای این مصوبه ،تیمهای ارزیابی متشکل از بازرسان این سازمان و استانداری  خراسان رضوی نسبت به بازدیدهای میدانی از دستگاههای مشمول این مصوبه اقدام و نتیجه بازدیدهای انجام شده بمنظور ارائه به ریاست جمهوری به استاندار گزارش خواهد گردید.


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۲۳۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .