۱۳۹۷/۰۴/۰۷

برگزاری جلسه آموزشی استقرار میز خدمت وعملکرد بهتر آن باحضور مدیران دستگاه های اجرایی استان

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت : باهدف آشنایی هرچه بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی با آخرین دستوالعمل های مرتبط، جلسه آموزشی استقرار میز خدمت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی این سازمان گفت : به منظور آشنایی هرچه بیشتر مدیران و نمایندگان میز خدمت دستگاه های اجرایی استان ، صبح امروز "جلسه آموزشی نحوه اجرای دستورالعمل میز خدمت " برگزار گردید.
کوکب موسوی تاکید کرد : سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با انجام ارزیابی های لازم از دستگاه های اجرایی، نسبت به چگونگی استقرار میز خدمت وخدمات رسانی به مردم ، پایش های مورد نیاز را انجام وگزارشات لازم را به شورای راهبری توسعه مدیریت استان که به ریاست استاندار برگزار میگردد وهمچنین سازمان اداری واستخدامی کشور ارائه می کند.
مدیر طرح میز خدمت سازمان اداری واستخدامی کشور نیز دراین جلسه با اشاره به بخشنامه ودستورالعمل های مرتبط با میز خدمت وچگونگی اجرای آن ، وظایف مسئولان میز خدمت در واحدهای اداری را تشریح کرد.
دکتر سید احسان ملیحی در این جلسه ایجاد زیر ساخت های دولت الکترونیک را از جمله اقدامات مهم و اساسی ذکر کرد وگفت : استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی امری موقتی بوده وبعد از مدتی بایستی تمامی خدمات دستگاه های اجرایی بصورت الکترونیکی ارائه گردد.
وی  بابیان این که راه اندازی میز خدمت برای خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی نمی باشد اضافه کرد : در اینگونه موارد ، برای ارباب رجوعی که به هر دلیلی امکان استفاده از سیستم الکترونیکی را ندارد ، میز خدمت جنبه اپراتوری را دارد.
مدیر طرح میز خدمت سازمان اداری واستخدامی کشور تصریح کرد : میز خدمت برای خدمات دستگاه های دولتی به یکدیگر وهمچنین برخی فعالیت ها مانند آموزش ، نظارت وارزیابی ، فعالیت های راهبردی ، برنامه ریزی ودرمان مصداق پیدا نمی کند.
شایان ذکراست درپایان این جلسه به سوالات وابهامات مدیران ونمایندگان دستگاه های اجرایی استان در ارتباط با میز خدمت پاسخ لازم داده شد.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۸۷۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .