۱۳۹۷/۰۷/۲۲

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از ابلاغ دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در پیمانهای مشمول نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ گردیده است
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی دکتر رضا جمشیدی با اعلام این خبر اظهار داشت : این دستور العمل در پیمانهایی که مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از تاریخ91.05.01 تا 97.01.01 بوده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد بر مبنای ضوابط مربوطه اعمال می گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد برای پیمانهایی که مهلت ارائه پیشنهاد پس از تاریخ 97.01.01 و قبل از 97.04.31 و ضوابط پیمان فاقد تعدیل میباشد در صورت درخواست پیمانکار شرایط لازم پیش بینی گردیده است.
وی افزود : در پیمانهایی که پیش بینی تعدیل پیمان بجز بخشنامه تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور صورت پذیرفته است با درخواست پیمانکارو موافقت کارفرما و حذف مابه التفاوت و تعدیل برای کارکردهای مشمول، ضوابط این بخشنامه اعمال خواهد گردید.
لازم بذکر است به منظور جبران افزایش قیمتها در پیمانهای جاری که مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل از 91.05.01 بوده است تمدید بخشنامه سال 95 برای کارکردهای تا تاریخ  97.12.29 نیز ابلاغ شده است.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۵۱۸


مطالب مرتبط با این موضوع :