۱۳۹۷/۰۷/۲۹

تشریح شاخصهای عمده آماری استان همزمان با هفته آمار و برنامه ریزی

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی شاخصهای عمده آماری استان را همزمان با هفته آمار وبرنامه ریزی تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی همزمان با هفته آمار وبرنامه ریزی ( 28 مهر لغایت 2آبان ) معاون آمار واطلاعات این سازمان شاخصهای عمده آماری استان را تشریح کرد.
مجید نعیمی ضمن بیان نتایج طرح آمارگیری نیروی کار اظهار داشت : درخصوص وضعیت شاخص های اشتغال و بیکاری استان و بر اساس آخرین نتایج منتشره که از 2280 خانوار نمونه استان مرتبط با فصل بهار 97 حاصل گردیده ، برآورد جمعیت 10 ساله و بیشتر  طرح نیروی کار استان 5.245.565 نفر بوده که از این تعداد جمعیت فعال متشکل از جمعیت بیکار و شاغل استان 2.281.821 نفر می باشد.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان افزود : نرخ مشارکت اقتصادی در فصل بهار سالجاری 43.5درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته 1.8 درصد کاهش داشته است. وی در ادامه اظهار داشت : این شاخص در مناطق شهری 42.2 و روستایی 47.1 درصد می باشد.
نعیمی با بیان این که نرخ بیکاری دراین فصل 10.7 درصد بوده که نسبت به فصل بهار سال گذشته  3.6درصد کاهش دارد اضافه کرد : این نرخ برای مناطق شهری 12.3و مناطق روستایی 6.6 درصد می باشد. وی افزود : در این فصل جمعیت بیکار استان 244.155 نفر برآورد گردیده که نسبت به بهار 96 حدود 97.211 نفر کاهش یافته است.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد : بر اساس نتایج طرح نیروی کار استان در فصل بهار 97 ، سهم بخش کشاورزی از کل شاغلین معادل 20.5، بخش صنعت 29 و بخش خدمات 50.5 درصد می باشد که به ترتیب در بخش های کشاورزی و صنعت نسبت به فصل مشابه سال گذشته 1.5 و 1.4درصد کاهش و در بخش خدمات استان 2.9 درصد افزایش داشته است.
مجید نعیمی اضافه کرد : سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی (کمتر از 44 ساعت کار در هفته) 14.8 و سهم شاغلین با ساعات کار معمول بیش از 50 ساعت در هفته 34.4 درصد می باشد.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نرخ تورم اظهار داشت : نرخ تورم نقطه به نقطه استان در شهریور  ماه سالجاری در کل خانوار استان22.4 درصد می باشد که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن 6.9 درصد  افزایش یافته است
 وی افزود : نرخ تورم نقطه به نقطه در خانوارهای شهری استان  21.7 و روستایی 25.4 درصد میباشد که به ترتیب  نسبت به ماه قبل 6.6 و 8.2 درصد افزایش یافته است
نعیمی بابیان اینکه نرخ تورم  نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور در شهریور ماه سال جاری 25.7 درصد میباشد افزود : این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن6.4 درصد  افزایش یافته است ،
وی درادامه اظهارداشت : همچنین این نرخ برای خانوارهای شهری 25.7 وروستایی 26.1 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب 6.3 و 7.3 درصد افزایش یافته است.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد : نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای استان در شهریور ماه سال جاری 5.5 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل از آن 0.8 درصد افزایش یافته است
 وی افزود : این شاخص برای خانوار های شهری استان 5.2 و روستائی 6.4 درصد میباشد که به ترتیب 0.7 و  0.8 درصد افزایش یافته است
مجید نعیمی تصریح کرد : نرخ تورم نسبت به ماه قبل در کل خانوارهای کشور نیز در شهریورماه سال جاری 5.4 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش یافته است . وی این شاخص را برای خانوارهای شهری کشور  5.3 و روستائی 5.8 درصد اعلام کرد که به ترتیب 0.2 درصد افزایش و  0.1 درصد کاهش یافته است
 به گفته معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور سال جاری درکل خانوارهای استان 9.6درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش یافته است .
 
نعیمی ، همچنین افزود : این شاخص برای خانوارهای شهری استان 9.1و روستائی 11.4 درصد می باشد که هریک نسبت به ماه قبل 1.2 درصد  افزایش یافته است
 مجید نعیمی اظهار داشت نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری در خانوارهای کل کشور 11.3درصد می باشد که نسبت به مدت مشابه 1.6 درصد افزایش یافته است 
 معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان افزود : این شاخص برای خانوارهای شهری کشور 11.4و روستائی 10.7 درصد می باشد که هریک نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش یافته است
 نعیمی تصریح کرد تورم نقطه به نقطه کل خانوار در شهریورماه سال جاری استان در گروه خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات 36.5 ، پوشاک و کفش 23.6 ، مسکن 10.9 ، گروه بهداشت و درمان 14.1 بوده است که این ارقام برای کشور به ترتیب 36.1 ، 26.3 ، 18.5 و 17.4 می باشد
 معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در انتها اظهار داشت : شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل خانوارهای استان 131.4 ، مناطق شهری 129.7و روستائی 138.8 می باشد.


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۵۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .