۱۳۹۷/۰۸/۱۲

طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه همزمان با سراسر کشور در سطح استان خراسان رضوی نیز به مرحله اجرا درمی آید.

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت : طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه درسطح استان اجرا می گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، معاون آمار واطلاعات این سازمان گفت : تحقیق و پژوهش، عامل ضروری و انکارناپذیر رشد و توسعه اقتصادی است وی افزود : توجه به تحقیقات درزمینه های مختلف در میان جوامع چنان گسترش یافته است که کشورها در پی افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی خود میباشند.
مجید نعیمی با بیان این که سیاستگذاران و برنامه ریزان برای تدوین برنامه های توسعه ای نیازمند آمارهای حوزه علم، فناوری و نوآوری میباشند افزود : آمارهای تحقیق و توسعه به عنوان بخش مهمی از آمارهای این حوزه از یک سو از مطالبات شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از سوی دیگر نیاز محققان و  پژوهشگران دانشگاهی و سازمانهای بین المللی میباشد.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: مرکز آمار ایران در راستای پاسخ به این مطالبات آمارگیری ازکارگاههای دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه را از سال 1376 به صورت هر دو سال یکبار و پس از آن از سال 1388 تا  1395(به جز سالهای 1391 ، 1394 و1396) به طور متوالی اجرا کرده است.
مجید نعیمی با بیان این که در این طرح به دانشگاه ها ، کارگاه های صنعتی ، واحدهای تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان مراجعه خواهد شد ، زمان اجرای طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیتهای تحقیق وتوسعه را از 19 آبان لغایت 19 آذرماه سالجاری به مدت یکماه اعلام کرد


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۷۴


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .