۱۳۹۷/۱۰/۰۴

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان از ابلاغ برنامه های تولید واشتغال سال ۱۳۹۷ از سوی ستاد اقتصادمقاومتی سازمان برنامه وبودجه کشور خبر داد.

دکتررضا جمشیدی گفت : در راستای تحقق اهداف بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال جاری ، برنامه های تولید و اشتغال سال 1397 در حوزه های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کشاورزی ، صنعت و معدن و بازآفرینی شهری پایدار به این سازمان ابلاغ گردید .
 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد : در بند الف تبصره 18 به دولت اجازه داده شده است که با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی منابعی را اختصاص دهد .
دکتر جمشیدی ، منابع مالی مورد نظر برای تحقق اهداف یاد شده در ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 را بدین شرح اعلام کرد :
الف - اعتبارات قانون بودجه شامل:
۱- ردیف شماره (550000-54) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور معادل سی هزار میلیارد ریال.
۲- بیست درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تا سقف یکصد و بیست و چهار هزار میلیارد ریال.
۳- افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده های نفتی موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به میزان پنجاه هزار میلیارد ریال.
ب - منابع صندوق: اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال که در چهارچوب مصوبات هیئت امناء، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق نزد بانک های عامل سپرده گذاری می شود.
  - علاوه براعتبار ردیف 54-550000 جدول شماره (9) این قانون بیست درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون از طریق ردیف 76-550000 در قالب کمک های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی(2)
پ- تسهیلات بانکی : بانک در حدود اختیارات قانونی تا مبلغ 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری با استفاده از منابع داخلی موسسه های عامل برای تحقق اهداف آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه تجهیز می نماید .
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : بر اساس مفاد تبصره مزبور و آیین نامه اجرایی آن ، این منابع برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع،تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد، اجرای طرح (پروژه)های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی،بافت های فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی،کارورزی جوانان و طرح های اشتغال زایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه می گردد .
وی در ادامه افزود : بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال جاری دستگاههای اجرایی ملی مکلف گردیده اند رسته فعالیتهای منتخب خود را شناسایی و برنامه ایجاد یا تثبیت اشتغال را با توجه به محور هایی همچون اولویت بندی رسته فعالیت های منتخب ، هدفگذاری تعداد فرصتهای شغلی ، منابع مالی مورد نیاز ، شیوه حمایت مالی ، توزیع استانی تعداد فرصت های شغلی و اقدامات نهادسازی و مداخلات توسعه ای مورد نیاز تهیه نمایند .
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با بیان این که در بخش کشاورزی از محل تبصره 18 قانون بودجه سال جاری در سطح کشور تعداد 49384 شغل و از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نیز 32922 شغل ایجاد خواهد گردید اضافه کرد : سهم استان خراسان رضوی بر اساس توزیع استانی انجام شده به ترتیب 2591 و 1727 شغل خواهد بود .
وی افزود : همچنین مبلغ 56143 میلیارد ریال از محل تبصره 18 و 37428 میلیارد ریال از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تسهیلات به رسته های مختلف کسب و کار در بخش کشاورزی مورد نیاز خواهد بود .
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی سهم استان خراسان رضوی را به ترتیب برابر با 2639 و 1759 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : رسته فعالیتهای بخش کشاورزی شامل گلخانه ، شیلات و آبزیان ، گیاهان دارویی ، صنایع تبدیلی و غذایی ، دامپروری ،دامپزشکی و گیاه پزشکی فنی و مشاوره ای ، کسب و کارهای خرد ، مکانیزاسیون و مدرن سازی کشاورزی و کسب و کارهای بازرگانی می باشد .
به گفته جمشیدی ، منابع مالی پیش بینی شده برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی و تسهیلات سرمایه درگردش واحد ها در بخش کشاورزی در سطح کشور به ترتیب 20 هزار میلیارد و 35 هزار میلیارد ریال است . وی افزود : سهم کمک های دولت در ارتباط با تسهیلات سرمایه ای معادل 1594 میلیارد ریال پرداخت یارانه و برای سرمایه در گردش واحد ها بالغ بر 1050 میلیارد ریال خواهد بود .
جمشیدی تصریح کرد : سهم استان خراسان رضوی از تسهیلات یاد شده به ترتیب 1243 میلیارد و 2114 میلیارد ریال و همچنین یارانه سود تسهیلات نیز به ترتیب برابر با 99 میلیارد و 65 میلیارد ریال می باشد .
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در ادامه افزود : برنامه های حوزه صنعت ، معدن در چهار بخش تسهیلات برنامه تکمیل طرح های نیمه تمام ، تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی ، تامین سرمایه گردش واحدها ، توسعه خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی ارائه شده است . در نتیجه اجرای طرح های فوق مجموعا 270 هزار فرصت شغلی در سطح کشور ایجاد خواهد شد .
جمشیدی اظهار داشت : برای تحقق این میزان فرصت شغلی بیش از 201 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانکی و صندوق توسعه ملی و همچنین 466 میلیارد ریال از کمک های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی و همچنین 10211میلیارد ریال نیز یارانه سود تسهیلات پیش بینی شده است .
وی سهم استان خراسان رضوی را از اشتغال ایجادی 6473 نفر و از تسهیلات پیش بینی شده 11087 میلیارد ریال و از یارانه سود تسهیلات هم 567 میلیارد ریال اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گفت : درحوزه برنامه اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال 1397 اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ، طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی ، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی ، طرح یارانه دستمزد ، طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی و توسعه و حمایت از مشاغل خانگی پیش بینی شده است .
دکتررضا جمشیدی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح کارورزی در سال 1397 را مبلغ 16762 میلیارد ریال در سطح کشور و سهم استان خراسان رضوی از این مبلغ  65.4 میلیارد ریال اعلام کرد وافزود : برای اجرای طرح مشوق های بیمه کارفرمایی 3203 میلیارد ریال برای کشور و 124.9 میلیارد ریال برای استان خراسان رضوی ، برای اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی هم به ترتیب 1600میلیارد و121.6 میلیارد ریال برآورد شده است .
وی با بیان این که برای اجرای طرح های پشتیبان مشاغل خانگی نیز 5029 میلیارد منابع در سطح کشور مورد نیاز بوده که سهم استان خراسان رضوی بالغ بر 1689 میلیارد ریال است افزود : برای استان خراسان رضوی از طرح تامین مالی خرد و طرح یارانه دستمزد مبلغی پیش بینی نشده است .
جمشیدی ، فرصت های شغلی پیش بینی شده در برنامه بازآفرینی شهری در کشور را برابر با 120 هزار شغل مستقیم و 180 هزار نفر شغل غیر مستقیم اعلام وتصریح کرد : در استان خراسان رضوی پیش بینی شده است در اجرای برنامه بازآفرینی شهری تعداد 4863 نفر بصورت مستقیم و برای تعداد 7294 نفر بصورت غیر مستقیم ایجاد شود .
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تاکید کرد : منابع مالی پیش بینی شده در کشور از محل تبصره 18 سال جاری نیز برای اقدامات روبنایی ، زیر بنایی و توانمند سازی برابر با 15000 میلیارد و مبلغ 21195 میلیارد ریال نیز بصورت وجوه اداره شده تسهیلات مسکن خواهد بود . وی افزود : در همین راستا از محل بودجه عمومی دولت برای خراسان رضوی نیز به ترتیب مبالغ 650 میلیارد ریال برای اقدامات روبنایی ، زیر بنایی و توانمند سازی و 888 میلیارد ریال بصورت وجوه اداره شده تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است .
وی افزود : همچنین مبلغ 40 هزار میلیارد ریال در کشور از بودجه دستگاههای دولتی عضو ستاد بازآفرینی ، مبلغ 70 هزار میلیارد ریال از محل بودجه شهرداری ها و مبلغ 100 هزار میلیارد ریال از محل منابع بخش خصوصی برای برنامه های مختلف بازآفرینی شهری پیش بینی شده است . جمشیدی سهم خراسان رضوی را در اجرای برنامه های بازآفرینی شهری از محل های فوق الذکر به ترتیب 1733 میلیارد ، 3033 میلیارد و 4148 میلیارد ریال اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : برنامه های تولید و اشتغال میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در قالب 9 برنامه تنظیم شده که مقرر گردیده تعداد 294 هزار شغل بصورت مستقیم و در حین ساخت و همچنین در قالب زنجیره در سطح کشور ایجاد شود . وی با بیان این که منابع مالی مورد نیاز نیز بصورت آورده متقاضی ، کمک بلاعوض و تسهیلات پیش بینی شده است افزود : در مجموع 106388 میلیارد ریال (36880 میلیارد ریال بصورت آورده متقاضی ، 584 میلیارد ریال بصورت کمک بلاعوض و 68924 میلیارد ریال )بصورت تسهیلات مورد نیاز می باشد .
دکتررضا جمشیدی در ادامه اظهار داشت : در برنامه توسعه زیرساخت های اقامتی در مناطق شهری ( پروژه های با بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی )مبلغ 7630 میلیارد ریال در مجموع از طریق آورده متقاضی ، کمک بلاعوض و تسهیلات و با مجموع اشتغال 3623 نفر ودر برنامه توسعه زیرساخت های اقامتی در مناطق روستایی ( پروژه های با بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی ) با 14 شغل پیش بینی شده مبلغ 10 میلیارد ریال منابع از سه محل ذکر شده به خراسان رضوی اختصاص می یابد .
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تاکید کرد : در برنامه ایجاد اشتغال در تولید صنایع دستی در کشور تعداد 35 هزار فرصت شغلی مستقیم در حوزه شهری در کشور پیش بینی شده که سهم استان خراسان رضوی 1500 شغل مستقیم است . وی افزود : همچنین در حوزه روستایی کشور تعدادشغل مستقیم ایجاد شده 56176 نفر بوده که سهم خراسان رضوی 4794 نفر می باشد .
وی اضافه کرد : برای منابع مالی پیش بینی شده در برنامه کسب و کار ، سرمایه گذاری ، تبدیل اماکن مسکونی به هتل آپارتمان ، توسعه زیرساخت ها برای تولید سفر و گردشگری الکترونیکی در حوزه گردشگری  و همچنین برنامه اشتغال در تولید صنایع دستی در حوزه های شهری و روستایی برش استانی منظور نشده است .
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با بیان این که علاوه بر این منابع مالی مورد نیاز معاونت میراث فرهنگی (اداره کل بناها ....) بصورت تسهیلات به مبلغ 5650 میلیارد ریال بالغ می گردد که سهم استان خراسان رضوی 100 میلیارد ریال می باشد اضافه کرد : در کشور تعداد اشتغال پیش بینی شده بصورت مستقیم ، درحین ساخت وزنجیره بالغ بر  5650نفر و در استان خراسان رضوی 100 نفر می باشد .
جمشیدی خاطر نشان کرد : دربرنامه های تولید و اشتغال حوزه معاونت علمی و فناوری نیز 6 برنامه ارتقای مقیاس تولید و اشتغال شرکت های دانش بنیان توانمند ، پلتفرم بازار سازی برای تجهیزات ساخت داخل ، برنامه توسعه تولید 6 محصول تحول آفرین دانش بنیان ، تکمیل  برنامه های حمایتی قانونی از شرکت ها و موسسات دانش بنیان ، برنامه حضور شرکت های خصوصی و بخش های بزرگ اقتصادی در عرصه های نوآوری و همچنین برنامه های به همرسانی عرضه و تقاضای نیروی انسانی تحصیل کرده منظور شده است .
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تصریح کرد : برای تحقق برنامه های فوق الذکر در کشور مبلغ 20200 میلیارد ریال بودجه بصورت تسهیلات کم بهره و یارانه مورد نیاز می باشد که سهم استان خراسان رضوی از مجموع رقم فوق 1112 میلیارد ریال اعلام شده است و در مجموع استانهای کشور اشتغال مستقیم ایجادی 64200 نفر و در استان خراسان رضوی 3537 نفر خواهد بود .
دکتر رضا جمشیدی اضافه کرد : کلیه این برنامه ها در قالب تفاهم نامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرایی درسطح ملی منعقد و اعتبارات از محل منابع پیش بینی شده نیز به آنها بصورت متمرکز صورت خواهد گرفت .
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در انتها افزود : به نظر لازم است که دستگاههای اجرایی متناظر ملی دراستان در ارتباط با تحقق اهداف وبرنامه های یاد شده  و همچنین منابع اعتباری و تسهیلاتی منظور شده در برنامه های تولید و اشتغال را به طرق مقتضی از طریق دستگاه مرکزی خود پیگیری نمایند .


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۸۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .