۱۳۹۷/۱۰/۰۶

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از اعلام شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بهای پیمان درنیمه اول سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خبرداد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت : شاخص های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و در پیمان های مشمول با رعایت ضوابط مربوطه اعمال میگردد
دکتر رضا جمشیدی با اعلام این خبر اظهار داشت : در شـاخصهای مذکور تغییـرات دسـتمزد نیـروی انسـانی، کرایـه ماشـین آلات، هزینـه حمـل و نقل و نرخ تمام مصالح در دوره های مربوط منظـور شـده اسـت و هیچ گونـه تفـاوت بهـای مصـالح ( بـه جـز قیر در کارهـای آسـفالتی فهرسـت بهـای پایـه راه، راه آهـن و بانـد فرودگـاه و راهـداری) بـه آن هـا تعلـق نمی گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تاکیدکرد : براساس بخشنامه یاد شده از تاریخ 1397.01.01در شاخصهای تعدیل کارهای آسفالتی در فهرستهای واحد پایه رشته های راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری، تغییرات بهای قیر لحاظ نمی شود و تفاوت بهای قیر به طور جداگانه اعمال می گردد.
وی افزود : همچنین هزینه تمام شده قیرهای تحویلی به پیمانکار براساس "بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال 1397کشور (یا طبق قانون بودجه سنوات قبل)" طبق نرخ های اعلامی این بخشنامه منظور می شود.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۲۰۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .