۱۳۹۷/۱۰/۰۶

برگزاری ششمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان در سال جاری در محل استانداری خراسان رضوی

ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی به ریاست سرپرست استانداری صبح امروز درمحل سالن اجتماعات استانداری خراسان رضوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر رضا جمشیدی دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گزارشی از آخرین وضعیت اعتبارات وتخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان ارائه کرد.
جمشیدی ، با اشاره به آخرین وضعیت اعتبارات وتخصیص بودجه سال جاری اظهار داشت : مجموع اعتبارات جاری وعمرانی استان تا پایان آذر ماه سال جاری 2041 میلیارد تومان می باشد که از این رقم مبلغ 1202 میلیارد تومان آن ( 59 درصد ) تخصیص یافته است.
وی افزود : همچنین مبلغ 642 میلیارد تومان نیز مربوط به اعتبارات هزینه ای با تخصیص 73.2 درصد می باشد.
دبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه خراسان رضوی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان را مبلغ 732 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : از این رقم ، مبلغ 191 میلیارد تومان (52 درصد ) تخصیص پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دستورکارهای ششمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان را بدین شرح اعلام کرد : توزیع اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور ، تبیین بند 1 مصوبات ستاد ملی باز آفرینی شهری موضوع بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه ، بررسی وتصویب اعتبارات امور پژوهشی وتوسعه فناوری موضوع بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 کل کشور ، تعیین تکلیف واگذاری سایت اداری شهرستان خلیل آباد به وزارت علوم تحقیقات وفناوری ، بررسی وتصویب تغییرات مصوبات قبلی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ، بررسی وتصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیر بنایی وشهرسازی ، گزارش عملکرد اوراق تسویه ومیزان جذب اسناد خزانه اسلامی و ارائه گزارش شناسایی ، جذب وساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل استان.
دکتر رضا جمشیدی در این جلسه با اشاره به ماده۶۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشورگفت : به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه درقوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول(۱) و (6) و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
وی افزود : در همین راستا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان همچنین با اشاره به تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کشور در خصوص توزیع اعتبارموضوع جزء 2 بند الف ماده 2 آئین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور در استان خراسان رضوی تصریح کرد در اجرای تکلیف مندرج در متن این تبصره آمده است : " اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند."  با استفاده از ضرایب توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان بین شهرستان ها در ابتدای سال ، سهم هر شهرستان برای اعتبار مذکور محاسبه شده است . درهمین راستا اعتبارات مشمول این بند به تفکیک شهرستان ها محاسبه گردیده است.
سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به اسناد خزانه بند "ز" قانون بودجه اظهار داشت  : حداکثر مهلت استفاده و جذب این اسناد 10 دیماه سال جاری است و تا کنون از 182 میلیارد تومان اسناد اختصاصی به استان 114 میلیارد تومان آن واگذار و جذب شده است
قربان میرزایی تصریح کرد : به طور متوسط 62 درصد از این اسناد جذب شده و 68 میلیارد تومان دیگه باقی مانده و دستگاه ها تا کنون موفق به جذب آن نشده اند
سرپرست استانداری خراسان رضوی همچنین با اشاره به طرح بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری گفت : در این حوزه اقدامات خوبی در استان انجام شده چنانکه 117 محله برای اجرایی این طرح مشخص و مصوب و برنامه ریزی شده تا در برنامه ششم در سطح 58 محله این پروژه ها اجرایی شود .
میرزایی همچنین با اشاره به اعتبارات حوزه پژوهش که بر اساس قانون دستگاه ها موظف شده اند یک درصد از اعتبارات خود را به این امر اختصاص دهند ، گفت : بدین منظور 90 طرح و پروژه پژوهشی کلان در این زمینه برنامه ریزی شده که باید با توجه به اقدام مناسب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تجمیع و یک کاسه کردن این منابع که امری قابل تقدیر است ،بهره مطلوب از آن گرفته شود.


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۲۴۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .