۱۳۹۷/۱۰/۱۳

اعلام نتایج فصل پائیز ۹۷ طرح آمارگیری از نیروی کار

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریز ی خراسان رضوی نتایج فصل پائیز 97 طرح آمارگیری از نیروی کار استان را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر رضا جمشیدی با اشاره به نتایج فصل پائیز 97 طرح آمارگیری از نیروی کارکشوراظهار داشت : براساس گزارش مرکز آمارایران در فصل پائیز 97 ،  نرخ مشارکت اقتصادی کشور40.5 درصد می باشد که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.6درصد افزایش دارد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود : جمعیت فعال کشوردرفصل پاییز سالجاری27096070 نفر می باشد که نسبت به فصل قبل 186441نفر کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 680252 نفر افزایش داشته است.
دکتر رضا جمشیدی تصریح کرد : جمعیت شاغل کشور نیز در این فصل 23922028 نفر می باشد که این رقم نسبت به فصل قبل 33628 نفر کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 608607 نفر افزایش یافته است که از این تعداد 17.2 درصد در بخش کشاورزی ، 32.9 درصد بخش صنعت و  49.9 درصد در بخش خدمات شاغل می باشند
وی خاطر نشان کرد : نرخ بیکاری کشور در پاییز سال جاری 11.7 دصد می باشد که نسبت به فصل قبل 0.5درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل تغییری ندارد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با بیان این که  نرخ مشارکت اقتصادی استان 46.9درصد می باشد که نسبت به فصل قبل 4.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2.9 درصد افزایش دارد افزود : جمعیت فعال درفصل پاییز سالجاری 2460170نفر بوده که نسبت به فصل قبل 251787نفر  و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 141502نفر افزایش داشته است.
به گفته جمشیدی ، جمعیت شاغل استان در این فصل2238755 نفر بوده که نسبت به فصل قبل 271086  نفر و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 121811 نفر افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود  : نرخ بیکاری استان در پاییز سال جاری 9 درصد بوده که نسبت به فصل قبل 1.9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته  0.3درصد افزایش داشته است .
  وی اضافه کرد : همچنین جمعیت بیکار در این فصل 221415 نفر بوده که نسبت به فصل قبل 19298نفر کاهش و نسبت به پاییز سال گذشته  19691نفر افزایش یافته است.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۲۷۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .