۱۳۹۸/۱۰/۲۸

برگزاری شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور استاندارخراسان رضوی ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

چهارمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان درسال جاری به ریاست استاندار  وباحضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر رضا جمشیدی رئیس این سازمان ودبیر شورای راهبری توسعه مدیریت استان با اعلام این خبر اظهار داشت : چهارمین جلسه شورای راهبری وتوسعه مدیریت استان در سال جاری صبح امروز باحضور استاندار خراسان رضوی ،معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری وسایر اعضاء این شورا درمحل سالن جلسات ساختمان شهید باهنر استانداری برگزار گردید.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دستورکارچهارمین جلسه شورای راهبری وتوسعه مدیریت استان در سال جاری را ،تبیین وتحلیل نتایج ارزیابی عملکرد سال 1397دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی و قدردانی از دستگاه های اجرایی برتر استان براساس بخشنامه شهید رجایی اعلام کرد.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۲۱


مطالب مرتبط با این موضوع :