۱۳۹۸/۱۱/۰۳

تصویب و رونمائی از سند ارتقاء وضعیت زنان خراسان رضوی در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان

باحضور معاون رئیس جمهور،سند ارتقاء وضعیت زنان استان درشورای برنامه ریزی وتوسعه خراسان رضوی به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر جمشیدی رئیس این سازمان ودبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه استان گفت : باحضور دکترمعصومه ابتکارمعاون زنان وخانواده رئیس جمهور صبح امروز نهمین جلسه شورای توسعه وبرنامه ریزی خراسان رضوی درسال جاری در محل استانداری خراسان رضوی برگزار گردید.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دستورکارهای نهمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان را ، بررسی وتصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه اجتماعی, فرهنگی، سلامت زنان وخانواده موضوع سند ارتقاء وضعیت زنان استان، بررسی وتصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه زیر بنایی،توسعه روستائی عشایری ، شهری وآمایش سرزمین ومحیط زیست و همچنین بررسی وتصویب تغییرات مصوبات قبلی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان اعلام کرد.
دکتر جمشیدی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اعتبارات وتخصیص استان در 10 ماهه سال جاری اظهار داشت :مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای استان تاکنون، 2463 میلیارد تومان می باشد که مجموعا 52  درصد این اعتبارات دارای تخصیص است.
دبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه استان افزود : مبلغ 888 میلیارد تومان از اعتبارات مذکور مربوط به اعتبارات هزینه ای با میانگین تخصیص 76 درصد و مبلغ 1575 میلیارد تومان آن نیز مربوط به اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای با میانگین تخصیص 38 درصد در 10 ماهه سال جاری می باشد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مبلغ 608 میلیارد تومان از اعتبارات استان تاکنون تخصیص یافته است که از این رقم درحدود 84 میلیارد تومان آن تخصیص بصورت نقدی و مبلغ 523 میلیارد تومان آن هم بصورت اسناد خزانه اسلامی باسررسیدهای یک تا 3 ساله می باشد.
وی با بیان این که میزان تخصیص 3 درصد نفت وگاز استان 20 درصد می باشد، میزان تخصیص اعتبارات استانی را بطور میانگین 46 درصد اعلام کرد.
معاون رئیس جمهوردرامور زنان وخانواده نیزدر نهمین جلسه شورای توسعه وبرنامه ریزی خراسان رضوی درسال جاری اظهار داشت :خراسان رضوی از سرمایه های انسانی خوبی برخوردار است و دراین استان بایستی به زنان توانمند و شایسته نیز فرصت مشارکت داده‌ شود
وی با اشاره به سند ارتقاء زنان و خانواده خاطر نشان کرد: این سند درراستای عدالت جنسیتی دراستان‌های مختلف کشور تدوین شده‌ و با تصویب این سند درخراسان رضوی، تعداد اسناد تصویب شده ارتقاء زنان و خانواده در کشور به ۲۱ سند رسید.
دکترمعصومه ابتکار، مهمترین هدف از تدوین و تصویب این سند را فراهم‌کردن زمینه ارتقای زنان و افزایش مشارکت آنان در حوزه‌های مختلف اعلام کرد وافزود: این سند بایستی ملاک عمل باشد و عمل به این سند به طور مرتب توسط این معاونت رصد و پایش خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: یکی از مولفه های مهم در انقلاب اسلامی موضوع عدالت بوده و هست و بایستی نگاه جامعی به عدالت وجود داشته‌ باشدکه سعی شده درتمام برنامه‌های ملی و توسعه‌ای این رویکرد وجود داشته‌ باشد اما در موضوع عدالت بایستی برخی زوایا بیشتر مورد توجه قرارگیرد که عدالت جنسیتی از آن جمله‌ است.
معاون رئیس جمهور درامور زنان وخانواده با بیان این که تدوین برنامه‌های بومی برای توانمندسازی زنان در استان‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و اقتضائات محلی دردستورکار قرار این معاونت گرفته تصریح کرد: این برنامه‌ها در محورهای تعیین‌شده به صورت مرتب پایش می‌شود.
شایان ذکراست در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه ای استان ،سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده خراسان رضوی تصویب و از آن رونمایی شد.