۱۳۹۶/۱۰/۱۳

شورای راهبری توسعه مدیریت استان باحضور استاندار خراسان رضوی تشکیل جلسه داد.

سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان صبح امروز در محل استانداری خراسان رضوی برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی رضا جمشیدی دبیر این شورا ، دستورکارهای سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان را ، بخشنامه جدید ارزشیابی کارکنان و مدیران ، دستورالعمل میز خدمت ، بهره مندی از ظرفیتهای زنان وجوانان در پستهای مدیریت حرفه ای ،  و توافق نامه توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دراین جلسه ضمن تقدیر از اعضای جلسه با اشاره به جایگاه قانونی، وظیفه سیاست گزاری و تصمیم گیری در زمینه اصلاحات نظام اداری دستگاههای اجرایی ، بر نقش راهبری و هدایت آن در توسعه مدیریت و تحول اداری استان، تاکید کرد.
رضا جمشیدی با ارائه آماری از وضعیت کارکنان وساختار دستگاههای اجرایی استان، تعداد کارکنان دولتی استان را حدود 152هزار نفراعلام کرد وافزود : ازاین تعداد11هزارنفر را کارکنان دستگاههای دارای بودجه استانی تشکیل میدهند.
وی افزود : .براساس این آمار حدود54درصد کارکنان مرد و46درصد زن،73درصد رسمی،11درصد پیمانی،16درصد قراردادی هستند. وحدود22درصدکارکنان دارای تحصیلات دیپلم وپایین تر،13درصد فوق دیپلم،52درصد لیسانس،10درصد فوق لیسانس و3 درصد باقیمانده نیز دارای مدرک دکترا هستند.
دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت استان تصریح کرد ، ارائه گزارشات نظارتی به استاندار و شورای توسعه مدیریت استان و همچنین ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه میز خدمت  و تقدیر از دستگاه های برتر در جشنواره شهید رجایی و اهداء جایزه الکترونیکی از وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان می باشد
رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان در این جلسه تاکیدکرد بر اساس دستورالعمل میز خدمت "استاندار" به عنوان ناظر عالی اجرا تعیین گردیده است.
استاندار خراسان رضوی نیزدر این جلسه  با بیان اینکه این شورا با رصد و بررسی اشکالات اساسی دستگاههای اجرایی درارائه بهترین خدمات با کمترین آسیب وحداکثر کرامت به ارباب رجوع ، باید به گونه ای سیاستگزاری نمایدکه اهداف تحول اداری وسلامت اداری محقق گردد.
علیرضا رشیدیان تاکید کرد برای رفع معضلات دستگاههای اجرایی دراین زمینه میتوان با استفاده از اعتبارات پژوهشی ، پژوهش ها را به این سمت سوق داد تا اشکالات برطرف شده و بهره وری محقق گردد.
رئیس شورای راهبری توسعه مدیریت استان در خصوص تکمیل فرم شماره 3 دستورالعمل ارزشیابی کارکنان(فرم ارزشیابی مدیران استانی وشهرستانی که بایستی توسط استانداران وفرمانداران تکمیل گردد) نیز ضمن تاکید بر رعایت برنامه زمانبندی ، خاطر نشان کرد : ارزشیابی سال 1396 برگرفته از شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی باشد و برای سال 1397 نیز ازهم اکنون مدیریت عملکرد، بازرسی وامورحقوقی استانداری با همکاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان نسبت به تدوین شاخصهای محورهای اختصاصی برگرفته از اسناد بالا دستی ( سند عملیاتی برنامه ششم توسعه استان ، برنامه های سالانه و تکالیف واحدهای استانی درنقش وجایگاه ملی) وماموریتهای اصلی دستگاهها اقدام نموده و وفق برنامه زمانبندی دستورالعمل از فروردین ماه با ابلاغ به مدیران ،عملیاتی گردیده ودرمقاطع سه ماهه ، میزان تحقق آنها را رصد و گزارش نماید
استاندار خراسان رضوی در خصوص استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی به منظور حفظ کرامت ارباب رجوع و سلامت فرایند خدمت ، بر تسریع دراقدامات لازم ازسوی دستگاههای اجرایی و عملیاتی نمودن مصوبه تاکید کرد
در این جلسه مقرر شد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ضمن ابلاغ مصوبه به دستگاهها، نسبت به اقداماتی که لازمست از سوی آنها صورت پذیرد ( ازجمله معرفی نماینده به این سازمان و مسئول میز خدمت) تاکید و بر تشکیل جلسات راهبری با آنها نیز تلاش بیشتری صورت پذیرد.
تصویب نامه مورخ96.05.30 شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح دستورالعمل اجرای نحوه انتخاب وانتصاب مدیران حرفه ای بمنظور بهره مندی از ظرفیتهای زنان وجوانان در پستهای مدیریت حرفه ای از دیگر از دستور کارهای این جلسه بود .
 گفتنی ست که بر اساس اهداف برنامه ششم  توسعه ، نسبت مدیران زن درپستهای مدیریتی تاپایان برنامه بایستی به 30 درصد افزایش یابد .این شاخص درحال حاضر درکشور بین 8.5 تا 10درصد و دراستان بین 6-9 درصد است.
شایان ذکر است در ادامه هر یک از اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات ، انتقادات و نقطه نظرات خود را در خصوص موضوعات مطرح شده درجلسه بیان داشته که پیگیری آنها به جلسه آتی شورا موکول گردید.
 
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۷۱۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .