۱۳۹۶/۱۲/۱۲

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی : افزایش تخصیص اعتبارات استان از محل اوراق مشارکت اسلامی

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از  افزایش تخصیص اعتبارات استان از محل اوراق مشارکت اسلامی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت : باستناد نامه معاون   رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ، تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان از محل اوراق مشارکت اسلامی افزایش یافته است.
رضا جمشیدی اظهار داشت :  مبلغ 84155 میلیون ریال معادل 29.8 درصد اعتبارات مصوب از محل ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بابت طرح های آبرسانی استان ، مبلغ 84155 میلیون ریال معادل 29.8 درصد اعتبارمصوب از محل ماده ( 12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بابت طرح های آبرسانی استان و مبلغ 65700 میلیون ریال معادل 26.2 درصد اعتبار مصوب از محل تقویت اعتبارات طرح های فاضلاب شهرهای دارای تنش بابت طرحهای فاضلاب شهرهای سبزوار ومشهد اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که تخصیص اعتبار طرح های ملی استانی شده  سرمایه ای استان افزایش داشته است افزود : افزایش تخصیص اعتبار طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای پیوست شماره یک قانون بودجه ( ملی استانی شده ) به مبلغ 134500 میلیارد ریال بابت آبرسانی به شهر های استان وایجاد تاسیسات فاضلاب شهر های استان که با افزایش تخصیص یاد شده ، درصد تخصیص طرح های مذکور به 45.7 درصد افزایش یافته است .
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۶۲۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .