۱۳۹۶/۱۲/۱۲

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از ابلاغ طرحها وپروژه های ملی و ملی استانی شده از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور خبر داد.

رضا جمشیدی گفت : از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن  از امکانات کشور ، اعتبارات طرحهای ملی واستانی شده جزء 47 ردیف 550000  ابلاغ گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، رضا جمشیدی گفت : مبلغ 1703 میلیارد ریال معادل 4.8 در صد از اعتبارات جزء 47 ردیف 550000 موضوع قانون استفاده از امکانات کشور ، در قانون بودجه سالجاری برای طرح های ملی واستانی ویژه ( ملی استانی شده ) خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد : اعتبارات یاد شده با پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان وتایید استاندار ، بین طرحهای ملی وملی استانی شده استان توزیع وجهت ابلاغ ومبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مرتبط به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال گردید.
وی افزود : خوشبختانه سازمان برنامه وبودجه کشور ابلاغ اعتبارات مذکو.ر را در دستور کارخود قرار داده است .
به گفته جمشیدی ، حدود 500 میلیارد ریال از اعتبارات یاد شده تاکنون به دستگاه های اجرایی مربوطه ویا این سازمان ( طرحهای ملی استانی شده ) ابلاغ گردیده است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص توزیع اعتبارات مذکور اظهار داشت :  فصل حمل ونقل با اعتبار 753 میلیارد ریال معادل 44.2 درصد ، فصل منابع آب با اعتبار 390 میلیارد ریال معادل 22.9 درصد، فصل درمان با اعتبار 250 میلیارد ریال معادل 14.7 درصد ، فصل آب وفاضلاب با اعتبار169 میلیارد ریال معادل 10 درصد ف فصل دین ومذهب با اعتبار 90 میلیارد ریال معادل 5.3 درصد وفصل توسعه خدمات شهری ، روستایی وعشایری نیز با 50 میلیارد ریال اعتبار معادل 2.9 درصد از اعتبارات ردیف مذکور را به خود اختصاص داده اند.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۷۵۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .