۱۳۹۷/۰۲/۰۸

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از تدوین بانک اطلاعات مدیران دستگاههای اجرایی خراسان رضوی خبر داد.

معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت : بانک اطلاعات مدیران استان تشکیل می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی کوکب موسوی گفت : مصوبه شورای عالی اداری در خصوص "اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای" با هدف بهره مندی از توانمندی زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش زنان و جوانان در مدیریت اجرایی کشور اصلاح و ابلاغ شده است .
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود : درتصویبنامه مذکور برای انتصاب به پستهای مدیرتی برای زنان و کارمندان کمتر از 15 سال سابقه امتیازات وتسهیلاتی درنظر گرفته شده است ازجمله ، درمواردی که سایر شرایط احراز شده باشد بر اساس تبصره 6 بند1تصویبنامه مذکور ،میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه ای به دو سوم پیش بینی شده کاهش می یابد . و براساس تبصره 7 آن نیز فعالیتهای پژوهشی دارای امتیازات ویژه می باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد در تبصره 2 این تصویبنامه تکلیف شده تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پستهای مدیریتی به 30درصد افزایش یابد که سهم هر دستگاه برای انتصاب مدیران زن با توجه به شرایط و ویژگی های هر دستگاه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط (درسطح ملی)تعیین و ابلاغ خواهد شد .
کوکب موسوی افزود: بر اساس اطلاعات موجود که در اسفند ماه 1396 از 70 دستگاه اجرایی استان اخذ شده است: از مجموع 4283 پست باتصدی مدیریتی دستگاههای اجرایی استان ، تعداد 560 پست (13درصد) به زنان و تعداد 3723 پست (معادل 87 درصد) به مردان اختصاص یافته است .
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی بابیان این که میانگین سال تولد مدیران استان آذر ماه 1349 و میانگین سن مدیران 47 سال می باشد. اضافه کرد : از لحاظ تفکیک جنسیتی نیز میانگین سال تولد مدیران زن استان تیر1352 و میانگین سال تولد مدیران مرد استان سال مهر1349 می باشد که حاکی از جوانتربودن مدیران زن درمقایسه بامردان است.
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی درادامه افزود : دریک تحلیل جنسیتی از سطوح مدیریتی نیز ملاحظه می­گردداز مجموع 560 نفر مدیران زن دستگاههای اجرایی استان، تعداد 436 نفر (معادل78درصد) در سطح مدیریت پایه و 47 نفر (معادل 8 درصد) در سطح مدیریت میانی و77 نفر (معادل 14 درصد) نیز در سطح مدیریت عملیاتی اشتغال دارند.
وی در انتها افزود : تمرکزسطح تحصیلات مدیران زن استان نیز بر کارشناسی وکارشناسی ارشد (بالغ بر40درصد) می باشد.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۹۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .