۱۳۹۷/۰۲/۱۰

انتشار گزارش وضعیت مدیران حرفه ای دستگاههای اجرایی استان در سال اول برنامه ششم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی از انتشار گزارش وضعیت مدیران حرفه ای دستگاههای اجرایی استان در سال اول برنامه ششم ( 1396) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی کوکب موسوی اظهار داشت : این معاونت ینابر تکلیف قانونی، به تشکیل و بروز رسانی بانک اطلاعات مدیران استان به عنوان  ابزاری علمی و آماری که اطلاعات تفضیلی، تحلیلی و جامع از بدنه مدیریت حرفه ای استان  اهتمام ورزیده و با در اختیارقراردادن نتایج آن به تصمیم گیران ، سیاستگذاران و مدیران عالی ملی و استانی رادر اتخاذ تصمیمات لازم در جهت استقرار نظام شایسته سالاری، استفاده مناسب از سرمایه های انسانی و آگاهی از ظرفیت ها و استعدادهای مدیران استان و نیز فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای قرار می دهد، یاری می نماید.
کوکب موسوی افزود : در اجرای مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت استان مبنی بر تکلیف این سازمان(به عنوان دبیر) بر تهیه بانک اطلاعات مدیران دستگاههای اجرایی استان ، موضوع در دستورکار این معاونت قرار گرفت و طی مکاتبات و مراجعات به دستگاهها، تاکنون توانسته اطلاعات مدیران 70 دستگاه رادریافت وجمع بندی نموده ودرقالب گزارشی با عنوان "گزارش وضعیت مدیران حرفه ای دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی در سال اول برنامه ششم(1396) " به مراجع ذیصلاح تقدیم نماید.
وی افزود : بر اساس نتایج استخراج شده از بانک اطلاعات مدیران استان خراسان رضوی، از مجموع 60096 پست 70 دستگاه اجرایی استان ، 63درصد با تصدی می باشد. موسوی اضافه کرد : همچنین معادل 10درصد کل پستهای دستگاههای اجرایی استان ، پست مدیریتی با 69 درصدتصدی می باشد.
موسوی با اشاره به تعاریف سطوح مدیریتی در مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتخاب و انتصاب مدیران تاکید کرد : از تعداد4283 پست باتصدی مدیریتی استان ، 75درصد به مدیران سطح پایه ، 17 درصدبه مدیران سطح مدیریت میانی و  8 درصد به مدیران سطح مدیریت عملیاتی اختصاص دارد.
به گفته موسوی ، برمبنای اطلاعات جمع آوری شده ، محل جغرافیایی 28 درصد از مدیران حرفه ای استان در ستاد دستگاههای اجرایی استان ، 26 درصد در شهرستان مشهد و46 درصد نیز در سایر شهرستانهای استان می باشد.
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، بیشترین تمرکزسطح تحصیلات مدیران حرفه ای استان را درمقاطع لیسانس وفوق لیسانس است (با 82درصد) و پس از آن در مقطع دکتری( با 12درصد) اعلام کرد.
وی تصریح کرد : درتحلیل وضعیت استخدامی نیز 3866مدیر رسمی، 318 نفر پیمانی و 99 نفرقراردادی هستند.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۴۱۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .