۱۳۹۷/۰۵/۱۵

برگزاری جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان

اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان خراسان رضوی در سال 97 صبح امروز برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان خراسان رضوی در سال جدید صبح امروز با حضور کلیه اعضاء در محل استانداری خراسان رضوی برگزار گردید.
دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت خراسان رضوی گفت : گزارش انجام فرآیند ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی واختصاصی سال 1396 دستگاه های اجرایی استان وتصمیم گیری درخصوص شیوه برگزاری جشنواره شهید رجایی استان ، ارائه گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی استان در خصوص استقرار میز خدمت ، بررسی راهکارهای اجرایی توافق نامه توسعه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق شهر وندی در نظام اداری و همچنین تبیین بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره جدید در حوزه نظام اداری از جمله دستور کارهای این شورا بود .
رضا جمشیدی در این جلسه با اشاره با نتایج ارزیابی عملکرد سال 1396دستگاه های اجرایی استاناظهارداشت : در اجرای مواد 81 ،82 و 83 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه سازمان اداری واستخدامی کشور در سال جاری ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی استان در 59 دستگاه صورت گرفته و میانگین امتیازات کل شاخص ها 1684 (با حدود نیم درصد رشد نسبت به سال گذشته )، در شاخص های عمومی 708 (با کاهش 1.2 درصد) و در شاخص های ختصاصی 977 (حدود 1.8 درصد رشد)ونتایج آن در شورا مورد تایید قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود : به منظور تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی مقررگردیددر جشنواره شهید رجایی از دستگاههای برترتقدیر بعمل آید. وی افزود : زمان برگزاری جشنواره استانی، بعد از برگزاری جشنواره کشوری در تهران و ترجیحاً در نیمه دوم شهریور ماه سالجاری ، تعیین گردید
دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت استان با اشاره به بخشنامه رئیس جمهور درخصوص استقرار میزخدمت در دستگاه های اجرایی ، از 74 مورد ارزیابی تیم های ممیزی مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و استانداری خبرداد.
وی با اشاره به نتایج این ارزیابی ها تصریح کرد : استقرار میزخدمت در 15 دستگاه در حد عالی ، 20 دستگاه در حد متوسط و در 16 دستگاه در حد ضعیف ارزیابی گردیده است.
رضا جمشیدی خاطر نشان کرد : ارزیابی مرحله دوم استقرار میزخدمت در دستگاه های اجرایی استان در شهریور ماه سالجاری صورت خواهد گرفت
وی همچنین از تایید پیش نویس توافق نامه " اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری " خبر داد و تصریح کرد:  موضوع این توافق نامه برنامه ریزی هر چه بهتربرای اجرای مفاد تصویب نامه حقوق شهروندی در حوزه فرهنگ سازی و آموزش، نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری، ارزیابی و ارائه گزارش در دستگاه های اجرایی استان؛ است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی هدف از این توافق نامه را ایجاد هماهنگی و انسجام لازم و جلوگیری از موازی کاری اعلام کرد و افزود : از ظرفیت سمن های استان نیز در این خصوص استفاده خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی استان هدف از آن را جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری ، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، اعلام کرد.
علیرضا رشیدیان همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی در استان در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری، تاکید کرد: در این جشنواره علاوه بردر نظر گرفتن شاخص های عمومی و اختصاصی برای انتخاب دستگاه ها و کارکنان نمونه ، موضوعاتی همچون راهبردهای هفت گانه که در ابتدای سال جاری تدوین گردیده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز موردتوجه قرار گیرد.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۶۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .