۱۳۹۷/۰۹/۱۰

تشریح اقدامات صورت گرفته درارتباط با میز خدمت از سوی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی آخرین نتایج استقرار میزخدمت در دستگاه های اجرایی استان را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی کوکب موسوی کاخکی در تعریف میزخدمت گفت: میزخدمت به دو صورت میزخدمت حضوری و میزخدمت الکترونیکی تعریف و اجرا می­ گردد.
وی افزود: میزخدمت حضوری عبارتست از استقرار کارشناسان مسلط به امور اداری، اجرایی و آموزش دیده در طبقه همکف دستگاه­های اجرایی یا در دسترس­ترین مکان به منظور راهنمایی، پذیرش درخواست­های ارباب رجوع­ و ارائه خدمات از یک پنجره واحد با توجه به استانداردهای تعریف شده.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی درتعریف میزخدمت الکترونیکی گفت : میزخدمت الکترونیکی عبارتست از اطلاع رسانی شفاف در مورد هر یک از خدمات ارائه شده و راه اندازی سامانه ­های مناسب در بستر اینترنت به منظور پذیرش درخواست­ها و اخذ مدارک لازم از ارباب رجوع و ارائه خدمات از همان طریق و از یک پنجره واحد به نحوی که مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاه اجرایی برای گرفتن خدمت یا کاملاً قطع گردد و یا به حداقل ممکن برسد با توجه  وتاکید براستانداردهای امنیتی و حراستی موجود و شیوه نامه ­های اجرایی تعریف شده در خصوص میزخدمت الکترونیکی.
کوکب موسوی مبانی قانونی میزخدمت را مواد 17 و 18 تصویب­نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری"، بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات به مردم در محلی غیر از میزخدمت و عدم ارجاع آنان به کارشناسان داخل ادارات از ابتدای تیرماه سالجاری ، بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر الزامات و شرایط راه­ اندازی میزخدمت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی برشمرد.
معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی درخصوص هدف از استقرار میزخدمت حضوری و الکترونیکی در دستگاه های اجرایی اظهار داشت: ارائه خدمات سریع به موقع و آسان به ارباب رجوع، کاهش مراجعات حضوری ارباب رجوع به دستگاه­های اجرایی، ارتقاء رضایت­مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه­های اجرایی و افزایش شفافیت و ارتقاء سلامت اداری در دستگاه های اجرایی از جمله مهمترین اهداف میزخدمت می باشد.
موسوی کاخکی با اشاره به الزامات اجرایی و تاریخ­های مهم در استقرار میزخدمت دستگاه های اجرایی اظهار داشت: استقرار میزخدمت حضوری حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل میزخدمت و تا تاریخ اول تیرماه 97 و راه­ اندازی میزخدمت الکترونیکی حداکثر یک سال پس از ابلاغ دستورالعمل میزخدمت و تا پایان آذرماه سالجاری می باشد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به برخی نکات مهم در خصوص دستورالعمل میزخدمت تصرح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه هایی که به نوعی عهده ­دار ارائه خدمت به مردم هستند از قبیل نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­ها و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، مشمول این دستورالعمل و ملزم به استقرار میزخدمت هستند.
وی با بیان این که پس از استقرار کامل میزخدمت الکترونیکی، فعالیت های میزخدمت حضوری محدود می گردد افزود: خدمات دستگاه به دستگاه (G2G) در قالب میزخدمت قرار نمی گیرد و طبق روال گذشته انجام می شود. 
کوکب موسوی درخصوص استقرارمیز خدمت در  شعب بانک­ها، ادارات پست، ادارات شهرستانی که معمولاً دارای ساختمان­های یک طبقه و تعداد پرسنل اندک هستند افزود این واحدها خود به عنوان واحدهای عملیاتی قلمداد شده و نقش میزخدمت را ایفا می کنند؛ فقط لازم است سایر الزامات میزخدمت را مانند بسته اطلاع رسانی، نحوه اطلاع رسانی، ارائه کد پیگیری، ارسال پیامک و ... مطابق ضوابط رعایت نمایند.
وی افزود: کارکنان و پرسنل دستگاه­های اجرایی جزء ارباب رجوع­ های همان دستگاه محسوب شده و نحوه خدمت رسانی به آنها دقیقاً در چارچوب ضوابط میزخدمت حضوری و الکترونیکی قرار می­گیرد.  
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: کلیه خدماتی که ارباب رجوع اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای دریافت آن به دستگاه مراجعه می­کنند، صرف نظر از اینکه وظایف دستگاه تخصصی یا پشتیبانی است، الزامیست که از طریق میزخدمت و با استانداردهای آن ارائه گردد.
وی با تاکید براینکه در صورت ارائه خدمات به صورت کاملاً الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی دستگاه و یا دفاتر پیشخوان دولت، الزامی برای ارائه خدمات در میزخدمت نیست، در ادامه  با اشاره به فرآیندهای میزخدمت حضوری افزود: فرایندهای میز خدمت حضوری در 3 حالت قابل تعریف است:
حالت اول: اطلاع رسانی-این حالت در خصوص خدماتی است که توسط خود مراجعه­ کننده باید پیگیری شود. در این حالت میزخدمت وظیفه راهنمایی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع ،در اختیار قراردادن اطلاعات مراحل انجام کار ، هدایت مراجعان به واحدهای مرتبط اداری در موارد بسیار ضروری( پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام‌کننده ذی­ربط ) راعهده داراست.
حالت دوم: دریافت درخواست و مدارک مورد نیاز-این حالت برای خدماتی است که نیاز به پیگیری توسط ارباب رجوع نیست و اغلب با درخواست یا نامه به همراه ضمائم شروع می شود. در این شرایط، درخواست به همراه ضمائم از ارباب رجوع در میزخدمت دریافت می شود و سیر اداری از طریق اتوماسیون یا بصورت فیزیکی توسط رابطین دبیرخانه صورت می گیرد و زمان مراجعه مجدد به ارباب رجوع اعلام می­گردد .
در حالت سوم: در مورد خدماتی است که عموماً در میزخدمت قابل ارائه می باشد و ارباب رجوع با کمی توقف در میزخدمت، خدمات مورد نیاز را دریافت می­کند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با ارائه گزارشی از روند استقرار میزخدمت در دستگاه­های اجرایی خراسان رضوی تا پایان مهرماه سالجاری اظهارداشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در اجرای دستورالعمل استقرار میزخدمت در دستگاه های اجرایی از زمان ابلاغ (آذرماه 1396) تاکنون و نیز نتایج بازدیدهای میدانی، ممیزی مرحله اول و دوم و حسب بخشنامه های مرتبط، اقداماتی را در همین خصوص در دستگاه­ های اجرایی استان بشرح زیر انجام داده است:
 1. تبیین دستورالعمل میزخدمت در سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال 1396.
 2. مکاتبه با دستگاه­های اجرایی جهت معرفی نماینده میز خدمت به این سازمان، ایجاد بانک اطلاعاتی  از نمایندگان و اتخاذ تمهیدات مناسب مبنی بر اطلاع رسانی و به اشتراک گزاری تجربیات مفید آنها در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل مربوطه.  
 3. تبیین بخشنامه حقوق شهروندی و دستورالعمل میزخدمت در جلسه شورای اداری استان.
 4. انجام مکاتبات با دستگاه­های اجرایی استان در فواصل زمانی مختلف جهت ارائه گزارش از خود اظهاری اجرای دستورالعمل میزخدمت-دریافت این گزارشات وجمعبندی آنها
 5. تبیین و تشریح دستورالعمل میزخدمت در کارگروه های توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان توسط نمایندگان این سازمان.
 6. برگزاری جلسه آموزشی برای کلیه دستگاه های اجرایی مشمول در سطح استان با حضور مدیر طرح میزخدمت سازمان اداری و استخدامی کشور، و تهیه و تکثیر فیلم آن به منظور ارائه به دستگاه­ها در جهت رفع ابهامات موجود.
 7. برگزاری دوره آموزشی میزخدمت برای دستگاه های اجرایی استان از طریق حضور مدیر طرح میزخدمت سازمان در دستگاه­ها و نیز بازدیدهای میدانی وی بمنظور ارزیابی شاخص مرتبط ذیل شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396.
 8. جانمایی نماگر "دستورالعمل میز خدمت" در زیر پرتال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به منظور بارگذاری کلیه بخشنامه ها، مصوبات، دستورالعمل ها، مستندات و اطلاع رسانی به موقع به دستگاه ها و پاسخ به سوالات و ابهامات.
 9. تهیه گزارش عملکرد یک ماهه میزخدمت تاپایان سال 1396 و ارائه به استاندار محترم به منظور انعکاس به مراجع ذی ربط ملی در اسفندماه 1396.
 10. طرح مجدد بخشنامه استقرار میز خدمت و الزامات آن و ارائه گزارش عملکرد روند اجرایی آن توسط رئیس سازمان در جلسه شورای اداری استان باحضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور.
 11. احصاء کلیه دستگاه های مشمول بخشنامه، تعیین اولویت های بازدید، طراحی چک لیست ارزیابی، شیوه های اطلاع رسانی و ... .
 12. اختصاص یک خط ویژه پیامکی جهت اخذ نظرات مردم در خصوص استقرار میزخدمت در دستگاه های اجرایی به شماره 10003730 که از طریق سایت سازمان و پرتال معاونت توسعه مدیریت اطلاع رسانی شده است. شایان ذکر است که اطلاع رسانی سراسری در خصوص سامانه پیامکی هنوز در تمام دستگاه های اجرایی اجرایی نشده لذا در حال حاضر بازخورد مناسبی از سوی شهروندان از این طریق دریافت نشده است.
 13. اطلاع رسانی عمومی در قالب برگزاری مصاحبه با رسانه ها و صدا و سیمای استان.
 14. برگزاری جلسه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان با مدیریت امور حقوقی، بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری خراسان رضوی به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری و نحوه نظارت بر استقرار میزخدمت، بررسی تعاملات و همکاری های دو جانبه، نهایی نمودن چک لیست های نظارتی. در این جلسه مقررگردید ارزیابی در غالب تیم های مشترک دو نفره (بازرس سازمان و نماینده استانداری) و در فاز اول از 74 دستگاه اجرایی که در سطح وسیع تری و با ارباب رجوع بیشتر فعالیت دارند، صورت گیرد. گزارش فرمانداری ها توسط استانداری (دفتر مذکور) ارائه خواهد شد و واحدهای شهرستانی در فاز دوم، ارزیابی می گردند.
 15. معرفی 13 نفر بازرس از سازمان  و 10 نفر نماینده به عنوان بازرس از استانداری و در مجموع، تشکیل 14 تیم ممیزی از این افراد به صورت مشترک برای مرحله اول بازرسی­ها.
 16. برگزاری جلسات مشترک با بازرسان بمنظور آموزش و تشریح نحوه و چگونگی ارزیابی و تشکیل تیم ها و برگزاری جلسات اختصاصی با تیم ها (حسب ضرورت)، رصد فعالیت های آنها و اخذ بازخورد از آنها مستقیماً توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان.
 17. اعزام تیم­های بازرسی به دستگاه های اجرایی استان در دو مرحله ، لازم به ذکر است برخی از دستگاه های ستادی دارای دو یا چند واحد تابعه در مرکز استان بوده که آن واحدها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ فلذا عملاً بیش از تعداد پیش بینی شده، ارزیابی گردیده است.
 18. تهیه نماهنگ­های آموزشی از استقرار میزخدمت در دستگاه­هایی که عملکرد بهتری داشته اند از جمله شرکت شهرک­های صنعتی و بنیاد شهید که توسط مدیر طرح میزخدمت سازمان اداری و استخدامی کشور، بازدید نیز بعمل آمده است؛ و همچنین تهیه نماهنگ از میزخدمت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان.
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به ویژگی های استقرار میز خدمت، مهمترین نقاط قوت دستورالعمل میزخدمت را بدین شرح اعلام کرد:
 1. ارائه خدمات سریع، به موقع و آسان به ارباب رجوع.
 2. ارتقاء رضایت­مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه­های اجرایی.
 3. افزایش صحت و کیفیت اجرای فرآیندها و خدمات.
 4. افزایش شفافیت و ارتقاء سلامت اداری در دستگاه های اجرایی.
 5. افزایش کارایی و اثربخشی و بهره وری دستگاه اجرایی.
 6. افزایش کارایی و اثربخشی و بهره وری نیروی انسانی.
 7. ساماندهی وضعیت خدمت رسانی دستگاه های اجرایی و ایجاد انضباط اداری.
 8. احصاء دقیق خدمات هر دستگاه برای اولین بار در کشور.
 9. تسریع در الکترونیکی نمودن خدمات و توسعه دولت الکترونیکی.
 10. احصاء فرایند انجام کار، مدت زمان ارائه خدمت، اطلاع رسانی خدمت و ... برای اولین بار برای برخی از خدمات.
 11. کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاه های اجرایی و به تبع آن کاهش ترددهای داخل شهری و بین شهری، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و ... .
 12. کاهش هزینه های اداری و جاری دستگاه.


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۵۹۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .