۱۳۹۸/۰۲/۱۵

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی از اجرای طرح آمارگیری نیروی کار درسطح استان خبر داد.

معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گفت : طرح آمارگیری نیروی کار همزمان باسراسر کشور درسطح استان خراسان رضوی به مرحله اجرا در می آید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، مجید نعیمی با بیان این که  طرحهای آماری برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... اجرا میشوند افزود : این اطلاعات با فراهم ساختن زمینه شناخت جامعه، مهمترین ابزار برای تهیه برنامه های توسعه و نیز ارزیابی این برنامه ها در کشور به شمار میروند.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد : طرح آمارگیری نیروی کار از مهمترین طرحهای آماری مرکز آمارایران است که با جمع آوری اطلاعات پایه ای نیروی کارکشور، امکان تهیه و ارزیابی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را فراهم میکند.
وی افزود : مهم‌ترین طرح‌هایی که در گذشته به بررسی آمارهای بخش نیروی انسانی(آمارهای بازارکار) می‌پرداختند و نتایج آن به‌صورت نشریه منتشر شده است، عبارت ‌است از:
آمارگیری نمونه‌ای نفوس، توسط مرکز آمار ایران در سال 1347
آمارگیری نیروی انسانی، توسط اداره کل آمار و نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی در سال‌های 1348، 1349، 1350 و 1351
 آمارگیری جمعیت شهری و روستایی در سال1350، توسط مرکز آمار ایران
آمارگیری اشتغال و بیکاری در تابستان 1358 توسط کارکنان داوطلب مرکز آمار ایران در سطح شهر تهران
طرح بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال که بر اساس توصیه‌ اداره کل نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی در بهار 1361 همراه با توزیع کوپن ارزاق توسط بانک‌ها و فقط در بین خانوارهای شهری انجام گرفته است.
طرح آمارگیری خصوصیات اجتماعی و اقتصادی که در سال‌های 1366 تا 1368 در دوازده مرحله و نیز در سال‌های 1371 تا 1374 در چهار مرحله به‌صورت تعاقبی انجام گرفته است.
علاوه بر این، سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1335، 1345، 1355، 1365 و 1375 همواره حاوی اطلاعاتی در زمینه‌ شاخص‌های اشتغال و بیکاری بوده است.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : پس از آن، شاخص های عمده نیروی کار از نتایج طرح آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار که در سالهای 79-1376 به صورت سالانه، در سالهای 82-1380  به صورت فصلی و در سال 1383 در دو فصل بهار و پاییز اجرا شده است، به دست می آمد.
وی افزود : از سال 1384 طرح آمارگیری نیروی کار با اهداف کلی و تفصیلی وسیع تر جایگزین طرح مزبور شده است.
مجید نعیمی خاطر نشان کرد : برای انتخاب واحدهای نمونه مربوط به دوره های مختلف در طرح آمارگیری نیروی کار، ازنمونه پایه آمارگیریهای خانواری استفاده می شود.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان افزود : در این طرح سو الات مربوط به داشتن یا نداشتن کار و فعالیت اقتصادی و برخی سو الهای دیگر پرسشنامه در قالب یک محدوده زمانی خاص که به اصطلاح، دوره مرجع نام دارد، پرسیده میشود
به گفته نعیمی ، در این آمارگیری، دوره مرجع یک هفته مشخص است، که تحت عنوان "هفته مرجع" می باشد و باید با توجه به هفته ای که در آن از خانوار آمارگیری می شود تاریخ هفته تقویمی قبل از آن انتخاب می شود.با توجه به اینکه آمارگیری در هر فصل درطول دو هفته انجام میشود، هفته مرجع برای خانوارها بر حسب اینکه در کدام هفته آمارگیری میشوند، متفاوت است.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی افزود : به طورکلی در هر فصل دومین و سومین هفته تقویمی ماه میانی )از شنبه تا جمعه( به عنوان هفته های مرجع تعیین شده است و آمارگیری از خانوارها در هفته های بعد از آنها انجام میشود.
مجید نعیمی تصریح کرد : طرح مذکور در فصل بهار سال جاری در بازه زمانی 98.02.21  لغایت 98.03.03 در سطح استان خراسان رضوی به مرحله اجرا درخواهد آمد که نتایج آن پس از استخراج اطلاعات جهت استفاده در برنامه ریزی در اختیار مسئولین قرار می گیرد.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۰۸۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .