۱۳۹۸/۰۳/۰۲

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی : ابلاغ اعتبارجبران خسارات بخش های کشاورزی خسارت دیده از سیل ۹۸ به استان

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گفت : از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور اعتبار جبران خسارت بخش های کشاورزی خسارت دیده از سیل 98 به استان ابلاغ گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر رضا جمشیدی با اعلام این خبر گفت : از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد ماده (19) قانون برنامه وبودجه وبندهای "م" و"د" ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قانون بودجه سال 1398 کل کشور واجرای بند(1)تصویب نامه هیات وزیران موضوع جبران خسارات بخش های کشاورزی خسارت دیده ناشی از سیل سال 1398 دراستان های کشور اعتبارات ذیربط به استان ابلاغ گردید تا بارعایت قوانین ومقررات اقدام گردد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، مبلغ اعتبار یاد شده  را 1.175.250 میلیون ریال اعلام کرد وافزود : این مبلغ از محل اعتبارات هزینه ای وتخصیص آن نیز به میزان 50 درصدمی باشد.
دکتر رضا جمشیدی خاطر نشان کرد : براساس ابلاغیه مذکور، بابت هرهکتار زراعت دیم تا مبلغ بیست میلیون ریال ، هرهکتار زراعت آبی تا مبلغ پنجاه میلیون ریال ، هرهکتار باغ تا مبلغ پنجاه میلیون ریال ، هر واحد دامداری تا مبلغ پنجاه میلیون ریال، دام سبک هر راس تا مبلغ پنج میلیون ریال ودام سنگین هر راس تا مبلغ سی میلیون ریال، هر کلنی زنبور عسل تا مبلغ دو میلیون ریال، هرهکتار آبزی پروری گرم آبی تا مبلغ پنجاه میلیون ریال وهرتن تولید مزرعه آبزی پروری سرد آبی تامبلغ هشتاد میلیون ریال، ایستگاه پمپاژآب تامبلغ هشتاد میلیون ریال( مبلغ یادشده جهت احداث هرایستگاه پمپاژ گروهی بزرگ بابرداشت آب بیش از صد لیتر درثانیه براساس تصمیم ستاد بازسازی ونوسازی استان اقدام می گردد)، و به ازای هرواحد مرغداری صد درصد تخریب شده نیز تا مبلغ دویست میلیون ریال خسارت تعیین گردیده است.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۲۳۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .