۱۳۹۸/۰۴/۱۵

برگزاری جلسه کمیته راهبری استانی تدوین برنامه توسعه اقتصادی واشتغال زایی روستایی با حضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی

اولین جلسه کمیته راهبری استانی تدوین برنامه توسعه اقتصادی واشتغال زایی روستایی استان درسال 98، موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور صبح امروز درمحل سالن جلسات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری ودبیر کمیته راهبری استانی تدوین برنامه توسعه اقتصادی واشتغال زایی روستایی استان ، هدف از برگزاری این جلسه را ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات مدیران دستگاه های اجرایی ذی ربط استان در ارتباط با مرحله دوم تدوین برنامه اعلام کرد.
احمد نجاری مقدم افزود : ارائه گزارشی ازمجموعه اقدامات انجام شده درفاز دوم تدوین برنامه و تشریح اهم تفاوت های طرح مطالعاتی درفاز دوم ( سال 97) طرح نسبت به فاز اول (سال 96) از سوی نماینده جهاد دانشگاهی استان ( مجری طرح ) از جمله دستور کارهای اولین جلسه کمیته راهبری استانی برنامه توسعه اقتصادی واشتغال زایی روستایی استان بود.
وی خاطر نشان کرد : درفاز اول اجرای این طرح ، برنامه ریزی توسعه اقتصادی درسطح دهستان هدف گذاری گردیده بود لیکن در فاز دوم، این برنامه در سطح روستا های هدف برنامه ریزی شده است .
نجاری مقدم، مهمترین نتیجه اجرای طرح در فاز دوم را شناسایی زنجیره ارزش وخوشه کسب وکار موجود وتعیین نقش روستا درتوسعه این زنجیره ها وخوشه ها ، شناسایی فرصت های اشتغال قابل توسعه وجدید به تفکیک روستاهای هدف وهمچنین تبیین الگوی مشارکت ذی نفعان اعلام کرد.
دکتررضا جمشیدی رئیس این سازمان و رئیس کمیته راهبری استانی تدوین برنامه توسعه اقتصادی واشتغال زایی روستایی خراسان رضوی دراین جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی مجری طرح اظهار داشت : نتیجه مطالعات انجام شده توسط مجری طرح درفاز دوم می بایستی دارای ویژگی هایی از جمله : قابلیت اجرایی بودن، قابلیت پذیرش ازسوی دستگاه های اجرایی و همچنین منطبق بر اسناد بالادستی توسعه استان باشد .
در پایان این جلسه ، مدیران ونمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در اولین جلسه کمیته راهبری استانی تدوین برنامه توسعه اقتصادی واشتغال زایی روستایی استان دیدگاه ها ، نقطه نظرات و پیشنهادات خودرا ارائه کردند.


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۹۹۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .