۱۳۹۸/۰۴/۱۸

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی از اجرای طرح آمارگیری از کارگاههای فناوری اطلاعات و ارتباطات درسطح استان خبرداد.

مجید نعیمی گفت : طرح آمارگیری از کارگاههای فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 1398 ( طرح ICT کارگاهی) همزمان با سراسر کشور درسطح استان خراسان رضوی نیز اجرا می گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، معاون آمار واطلاعات این سازمان اظهار داشت : با توجه به نفوذ  ICTدر اغلب عرصه های زندگی و تاثیرات مهم ، اجتناب ناپذیر وتاثیرگذار آن در اقتصاد و جامعه مرکز آمارایران در راستای انجام وظایف قانونی خود، طرح آمارگیری از کارگاههای فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 1398 ( طرح ICT کارگاهی) را به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اجرا می کند.
مجید نعیمی خاطر نشان کرد : هدف اصلی از اجرای این طرح، گردآوری شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارگاه‌های کشور و نیز تهیه‌ حساب‌های کارگاه هایی است که تولیدکننده‌ تجهیزات یا ارائه کننده‌ خدمات در زمینه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این در طرح آمارگیری از کارگاههای فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 1398 ( طرح ICT کارگاهی) اطلاعات مربوط به سالهای 1396 و 1397 اخذ خواهد گردید فعالیت های کارگاهی مورد مراجعه در این طرح را در 4 گروه شامل : کارگاههای ارائه‌ خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ،کارگاههای تولید تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات،کارگاههای عمده فروشی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وکارگاههای دارای فعالیتهای انتشارالکترونیکی اعلام کرد.
نعیمی اظهار داشت : این طرح ، سومین دوره اجرای طرح ICT  در کشور است و قبل از آن در سالهای١٣٩٢ و ١٣٩٦ نیز برای استخراج اطلاعات مربوط به سال های ١٣٩١ و ١٣٩٥ اجرا شده است و با اجرای  طرح آمارگیری سال جاری نیز اطلاعات مربوط به  سال های ١٣٩٦  و ١٣٩٧ استخراج خواهد شد.
معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : زمان اجرای طرح آمارگیری از کارگاههای فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 1398 ( طرح ICT کارگاهی)  از 15 تیرماه سالجاری بمدت یک ماه درنقاط شهری و روستایی استان می باشد. وی افزود : پرسشنامه این طرح از طریق مراجعه حضوری به کارگاه ها تکمیل می‌گردد و در این طرح مراجعه به خانوار وجود ندارد.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۹۸۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .