۱۳۹۸/۰۵/۰۶

برگزاری دومین جلسه کارگروه آموزش ، پژوهش فناوری ونوآوری استان با حضور معاون استاندارخراسان رضوی

باحضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دومین جلسه کارگروه آموزش ، پژوهش فناوری ونوآوری استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری این سازمان دستور کارهای دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش فناوری ونوآوری استان را ، بررسی وجمع بندی پیشنهادات اعضاء کارگروه درارتباط بامسئولین گروه های کاری سه گانه ذیل کارگروه وانتخاب دو نفر ناظر از سازمان های مردم نهاد ودو نفر افراد ذی صلاح برای عضویت درکارگروه ، بررسی ونحوه پیگیری دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنین بررسی وتصویب پیشنهاد گروه کاری پژوهش درخصوص تعیین اولویت های تحقیقاتی کاربردی ونیازهای اساسی پژوهشی توسط معاون پژوهشی وفناوری دانشگتاه فردوسی به منظور طرح وتصویب درشورای برنامه ریزی استان اعلام کرد.
معاون پژوهش وفناوری دانشگاه فردوسی مشهد در این جلسه ضمن بیان اولویت های تحقیقاتی ،کاربردی و پژوهشی استان، نیازهای اساسی پژوهشی استان را در قالب 4 خوشه اشتغال وتولید، آب ، محیط زیست ومخاطرات طبیعی ، فرهنگ وچالش های اجتماعی وسلامت، غذا و دارو تشریح کرد.
دکتر رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ودبیر کارگروه کارگروه آموزش، پژوهش فناوری ونوآوری خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به تعیین اولویت های تحقیقاتی استان تصریح کرد : لازمست برای هریک از خوشه های 4 گانه، موضوعاتی برپایه نیازها وچالش های اساسی استان نیز مد نظر قرار گیرد تا امکان تعریف دقیق عناوین پژوهشی ازسوی دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی نیز فراهم گردد.
معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری خراسان رضوی نیز در دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش فناوری ونوآوری استان برتعیین به موقع اولویت های تحقیقاتی استان به منظور طرح وتصویب آن در جلسه آینده شورای برنامه ریزی وتوسعه استان تاکید کرد.
شایان ذکراست دردومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش فناوری ونوآوری خراسان رضوی اعضاء این کارگروه نقطه نظرات وپیشنهادات خود را درارتباط با تعیین مسئولان گروه های کاری ذیل کارگروه وانتخاب دو ناظر از سازمان های مردم نهاد وهمچنین دو نفر از افراد واجد شرایط جهت عضویت درکارگروه ارائه کردند.ومقررگردید دبیرخانه کارگروه مکاتبات لازم را جهت دعوت از اعضاء منتخب به منظور شرکت درجلسات آینده کارگروه به عمل آورد.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۷۹۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .