۱۳۹۸/۰۵/۱۰

با حضور استاندارخراسان رضوی ،رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظردر شورا ، شورای برنامه ریزی وتوسعه استان تشکیل جلسه داد.

پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان درسال جاری به ریاست استاندارخراسان رضوی در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر رضا جمشیدی رئیس این سازمان ودبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه استان دستور کارهای پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان در سال جاری را ، بررسی وتصویب برنامه توسعه اقتصادی واشتغالزایی روستایی استان موضوع جزء (1) بند الف ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه ، بررسی وتصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه آموزش ، پژوهش، فناوری ونوآوری موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، بررسی وتصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه امورزیر بنایی ، توسعه روستایی، عشایری، شهری وآمایش سرزمین ومحیط زیست، و همچنین بررسی وتصویب تغییرات مصوبات قبلی شورای برنامه ریزی استان اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دراین جلسه گزارشی از آخرین وضعیت درآمدها ، اعتبارات وتخصیص اعتبارات دستگاه های اجرایی استان ارائه کرد.
دکتر جمشیدی با اشاره به دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 اظهار داشت : بر اساس ماده (4) دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 ابلاغی سازمان برنامه وبودجه کشور، اولویت های تحقیقاتی کاربردی و نیازهای اساسی پژوهشی توسط گروه کاری پژوهش، تهیه و پس از بررسی های لازم در قالب 4 خوشه و 20 بند درکارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان مورد تصویب قرار گرفت.
دبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه خراسان رضوی مهمترین محور های دارای اولویت تحقیقاتی کاربردی و نیازهای اساسی پژوهشی در دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در استان خراسان رضوی (سال 1398) را به ترتیب : اشتغال وتولید، فرهنگ و چالش های اجتماعی، آب ، محیط زیست ومخاطرات طبیعی ومحور سلامت، غذا ودارو اعلام کرد.
دکتر جمشیدی از ابلاغ آئین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به این سازمان خبر داد وتصریح کرد : با عنایت به ابلاغ این آئین مبلغ 672،329 میلیون ریال (معادل 67 میلیارد و 232 میلیون تومان) اعتبار برای استان خراسان رضوی منظور گردیده است وی مبلغ اعتبار مجموع استان های کشور را 1259 میلیارد تومان اعلام کرد
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خاطر نشان کرد : بر این اساس، کلیه دستگاه های اجرایی دارای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی موظف می باشند به منظور جذب حداکثری منابع به ویژه در ارتباط با ایجاد مشوق های لازم جهت واگذاری پروژه های اولویت دار به بخش خصوصی، با رعایت مفاد دستورالعمل شرایط واگذاری تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش  غیردولتی (موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) اقدامات لازم برای عملیاتی نمودن فرآیند تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 را انجام داده و نتایج حاصله را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام کنند.
 وی افزود : وفق مفاد تبصره 19، اعتبارات مزبور به صورت یارانه تسهیلات ، وجوه اداره شده و کمک بلاعوض  با حفظ سهم شهرستان ها قابل هزینه خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی نیز در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان با بیان این که هم افزایی مدیران دستگاه های اجرایی درتوسعه استان بسیار موثر است تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان تمامی تلاش وجدیت خود را درجهت هم افزایی وهماهنگی با مجریان محلی ومعین های اقتصاد مقاومتی بکارگیرند.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۸۴۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .