۱۳۹۸/۰۵/۱۹

برگزاری اولین جلسه مشترک با دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با هدف تشریح چگونگی اجرای مفاد دستوررالعمل بند ( ز ) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸

با هدف ابلاغ اولویت های تحقیقاتی کاربردی ونیازهای پژوهشی برای رفع مشکلات توسعه ای استان ، اولین جلسه مشترک با دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه آینده نگری این سازمان در این جلسه ضمن تشریح مفاد آئین نامه جدید شورای برنامه ریزی وتوسعه استان، اظهار داشت : به استناد مفاد ماده (4) آئین نامه و به منظور پیشبرد اهداف وانجام وظایف شورا، 4 کارگروه تشکیل گردیده که یکی از این کارگروه ها ، کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری  ونوآوری می باشد.
احمد نجاری مقدم افزود : به استناد مواد 12 و13 این آئین نامه ، برای این کارگروه 20 شرح وظیفه تعریف گردیده  همچنین این کارگروه دارای 17 عضو ثابت و11 عضو متغیر نیز می باشد.
وی خاطر نشان کرد : دراولین جلسه مشترک با دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی ، مفاد بند "ز" تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 ودستورالعمل اجرایی آن وهمچنین اولویت های تحقیقاتی ، کاربردی ونیازهای اساسی پژوهشی مصوب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان توسط کارشناسان دبیرخانه کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری ونوآوری این سازمان تشریح گردید.
مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی بابیان این که نمایندگان دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی حاضر درجلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص تکمیل فرم پیشنهادات پژوهشی مطرح کردند اضافه کرد : درپایان این جلسه مقرر گردید این فرم تا پایان مرداد ماه سال جاری توسط کارشناسان حوزه پژوهش دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی تکمیل وبه منظور ارزیابی به دبیرخانه کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری ونوآوری این سازمان ارائه گردد.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۹۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .