۱۳۹۸/۰۵/۲۰

برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با هدف بررسی مسائل و مشکلات سرمایه گذاران شهرستان تایباد

یکصدوسی وششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور معاون استاندارخراسان رضوی درشهرستان تایباد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری این سازمان گفت : به منظور بررسی اقدامات انجام گرفته توسط معین اقتصادی ، فرهنگی شهرستان تایباد وهمچنین بررسی مسائل ومشکلات سرمایه گذاران این شهرستان صبح امروز یکصدو سی وششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور معاون استاندارخراسان رضوی درشهرستان تایباد برگزار گردید.
احمد نجاری مقدم دراین جلسه گزارشی از وضعیت مصوبات جلسات گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مرتبط با شهرستان تایباد را ارائه کرد.
مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی اظهار داشت : تاکنون تعداد 16 مصوبه از مجموع مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مربوط به شهرستان تایباد می باشد که لازمست ازسوی فرماندار شهرستان وهمچنین مدیران دستگاه های اجرایی استان ، عملکرد اقدامات انجام شده رصد وگزارش آن به دبیرخانه این ستاد ارائه گردد.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون که به عنوان معین اقتصادی وفرهنگی شهرستان تایباد انتخاب ومعرفی گردیده است  ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده درخصوص پیاده سازی الگوی مثلث توسعه اقتصادی ، فرهنگی این شهرستان ، پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت توسعه وهمچنین توانمند سازی شهرستان تایباد ارائه کرد.
مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تشریح مشوق های بیمه ای ومنابع مالی مربوط به تبصره های بودجه سال جاری از جمله تسهیلات توسعه روستایی واعتبارات تبصره (18) از فرماندار ، مسئولین دستگاه های اجرایی وهمچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی شهرستان تایباد درخواست کرد تا از تمامی ظرفیت های موجود مالی حداکثر استفاده را به عمل آورند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در یکصدو سی وششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خواستار عملیاتی کردن مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان از سوی فرمانداراین شهرستان شد وافزود: معین های اقتصادی ، فرهنگی معرفی شده نیز درراستای ایجاد کسب وکار های خرد وکوچک وهمچنین استفاده حداکثری از ظرفیت ها ومنابع مالی لازم حداکثر توان وتلاش خود را بکارگیرند.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۰۴


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .