۱۳۹۸/۰۹/۱۱

انتشارآخرین بخشنامه ها ونشریات مربوط به حوزه نظام فنی واجرایی از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور

مدیر نظام فنی واجرایی ودبیرخانه شورای فنی استان از انتشارآخرین بخشنامه ها ونشریات مربوط به حوزه نظام فنی واجرایی از سوی سازمان برنامه وبودجه کشورخبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر سید ابراهیم شهیدی گفت: به استناد آئین نامه استانداردهای اجرایی ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور وطرح های عمرانی موضوع ماده (23) قانون برنامه وبودجه درچارچوب نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور، آخرین بخشنامه ها ودستورالعمل ها در این حوزه صادر وبه کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.
مدیر نظام فنی واجرایی ودبیرخانه شورای فنی استان موضوع بخشنامه ونشریات منتشر شده اخیر را: دستورالعمل فعالیت های زمین شناسی استخراجی، دستورالعمل اکتشافات ژئوشیمیایی به روش های بیوژئوشیمیایی وژئوبو تانی، دستورالعمل اکتشاف مواد معدنی به روش هیدرو ژئو شیمیایی و همچنین راهنمای مکان یابی وجانمایی تاسیسات وتجهیزات درمعادن روباز و راهنمای تخمین وکنترل نشست درمعادن اعلام کرد.
دکتر سید ابراهیم شهیدی افزود :کلیه بخشنامه ها وفهارس بهای منتشره از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی : Nezam fanni.ir قابل دسترس می باشد.


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۵۳


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .