۱۳۹۸/۱۰/۰۴

برگزاری اولین جلسه هماهنگی تهیه وتدوین برنامه توسعه اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی

اولین جلسه هماهنگی تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان با حضور مجری طرح و اعضای کمیته راهبری درمحل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان با اشاره تهیه وتدوین برنامه توسعه اشتغالزایی روستایی استان گفت : براساس برنامه ریزی های انجام شده، فرایند مطالعات طرح های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی 397روستا در سطح 31 دهستان در سال 1398در استان به مرحله اجرا درخواهد آمد.
احمد نجاری مقدم خاطر نشان کرد : به استناد جزء 1 بند الف ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های کشور مکلف به تهیه و تدوین برنامه مزبور برای 5 هزار روستا به صورت سالیانه و در مجموع برنامه توسعه 25 هزار روستا شده اند.
وی با بیان این که سهم استان خراسان رضوی در هر سال از برنامه ششم تعداد 329 روستا می باشد افزود: در سال 1396 تعداد 467 روستا درسطح استان و در سال 1397نیز 510 روستا در کلیه شهرستان های استان مورد مطالعه قرار گرفته است.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۱۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .