۱۳۹۸/۱۱/۱۷

بررسی پروژه های مشمول ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) خراسان رضوی درکارگروه ماده ۲۳ استان

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی از برگزاری دومین جلسه کارگروه ماده 23 استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، دکتر رضا جمشیدی با اعلام این خبر اظهار داشت : دومین جلسه کارگروه ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)درسال جاری صبح امروز در محل سالن جلسات این سازمان برگزار گردید.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1395تصریح کرد: دستگاه های اجرایی استانی موظفند درخصوص کلیه پروژه های مشمول ماده (23) با اعتبارکل بیشتر از20 میلیارد ریال ، ضمن اخذ تاییدیه مطالعات توجیهی فنی پروژه ها، پدافند غیر عامل، زیست محیطی و نیز تایید مطالعات اقتصادی، اجتماعی و مالی پروژه ها، نسبت به تهیه اسناد و مدارک مشروح مطالعات توجیهی پروژه طبق دستورالعمل اجرایی ماده مذکور به منظور طرح و تصویب در این کارگروه اقدام نمایند.
شایان ذکراست دردومین جلسه کارگروه ماده 23 استان ،پروژه های مشمول ماده ( 23) شرکت توزیع نیروی برق استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، بررسی و مورد تصویب اعضاء این کارگروه قرار گرفت

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۶۰


مطالب مرتبط با این موضوع :